Joanas Kovalis

Pagrindinis puslapis Joanas Kovalis
Konstantinopolis apgynė dar vieną kunigą
Įrašas

Konstantinopolis apgynė dar vieną kunigą

www.ortodoksas.lt Prieš kurį laiką ortodoksas.lt pranešė, kad Maskvos patriarchato „bažnytinis teismas“ pašalino iš kunigų luomo kun. Joaną Kovalį. Šis Maskvoje tarnavęs kunigas „nusidėjo“ patriarchui Kirilui tuo, kad Kirilo maldoje, išsiųstoje visoms Maskvos patriarchato vyskupijoms, drįso žodžius: „Pakilk, Dieve, į pagalbą savo tautai ir suteik mums pergalę“ (turima omenyje Rusija) pakeisti į: „Pakilk, Dieve, į pagalbą...