JAV lietuvių organizacija „Susivienijimas Lietuvių Amerikoje“

Pagrindinis puslapis JAV lietuvių organizacija „Susivienijimas Lietuvių Amerikoje“
Įrašas

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) archyve Niujorke tvarkyti organizacijos dokumentai

www.archyvai.lt Lietuvos centrinio valstybės archyvo darbuotojos – direktoriaus pavaduotoja Sigita Baranauskienė ir Informacijos ir apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja Neringa Betingienė 2016 m. spalio 1-20 d. lankėsi JAV lietuvių organizacijos „Susivienijimas Lietuvių Amerikoje“ (toliau – SLA) archyve Niujorke (JAV). Komandiruotė sietina su projekto „Susivienijimo Lietuvių Amerikoje fondo, sudėtinės lietuvių išeivijos archyvų dalies, tvarkymas Niujorke“ įgyvendinimu. Kartu...