Audronė Pavilčius-Karalius

Pagrindinis puslapis Audronė Pavilčius-Karalius
Rekordiniai Lietuvių Fondo metai
Įrašas

Rekordiniai Lietuvių Fondo metai

2019 metų LF taryba. Iš kairės: Arvydas Tamulis, Rūta Kulbis, Dalius Vasys, Daina Dumbrys, Rimantas Griškelis, Antanas Razma, Jaun., Marius Kasniūnas, LF tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius-Karalius, LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys, Milda Davis, Viktoras Kaufmanas, Saulius Čyvas, Gintaras Vaišnys ir Juozas Kapačinskas. Nuotraukoje nėra Vytauto Naručio. Arūno Klibo nuotr. Dalia CIDZIKAITĖ, pasauliolietuvis.lt „Pasaulio lietuviai ir Lietuva“...