Pagrindinis puslapis Naujienos Aukštadvaryje yra gydytojo Vlado Mongirdo gatvė

Aukštadvaryje yra gydytojo Vlado Mongirdo gatvė

Aukštadvaryje yra gydytojo  Vlado Mongirdo gatvė

Beveik aštuoniasdešimt metų reikėjo laukti, kol į Aukštadvarį sugrįžo gydytojo Vlado Mongirdo gatvės pavadinimas.

1939–1940 m. telefonų sąraše jau randame įvardintą gydytojo Vlado Mongirdo gatvę. Prabėgęs laikas turėjo lemiamos įtakos jo atminimo įamžinimui. Beje, jis buvo pirmasis Trakų apskrities viršininkas, tiesa, laikinai ėjo tas pareigas, bet tai yra užfiksuota istoriniuose šaltiniuose. V. Mongirdas baigė Maskvos universitetą, įgijo gydytojo specia­lybę. 1941 m. su šeima buvo ištremtas į Sibirą. Padedamas rašytojo Antano Vienuolio-Žukausko, 1957 m. grįžo į Lietuvą. Deja, apsistoti galėjo tik Kėdainiuose. Ten 1960 m.
mirė ir buvo palaidotas. Jo sūnus Tadas Mongirdas yra parašęs prisiminimus apie tėvą, o vaikaitis Viktoras su seserimi yra paveldėję Aukštadvario dvarą bei tikisi ateityje jį prikelti naujam gyvenimui.
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. S1-233 viena Aukštadvario gatvė buvo pavadinta gydytojo Vlado Mongirdo vardu. Ta proga dėkojame Aukštadvario seniūnei Jadvygai Dzencevičienei, be kurios pastangų Aukštadvaryje niekas nevyksta.
Grupė rajono gyventojų pasiuntė pasiūlymą Trakų rajono savivaldybės merei Editai Rudelienei ir tarybai, kad Trakų viešosios bibliotekos Aukštadvario filialui būtų suteiktas Vlado Mongirdo vardas. Dabar šis gyventojų pasiūlymas yra svarstomas rajono savivaldybėje.
Vlado Mongirdo bibliografiją yra parengusi Trakų viešosios bibliotekos Aukštadvario filialo vedėja Ramunė Jarmalavičiūtė, kuri buvo publikuota Trakų rajono laik­raštyje „Trakų žemė“, 2014 m. kovo 14 d., Nr. 11 (802) p. 8.

1899 m. Vladas Mongirdas su kitais lietuviais inteligentais vaidino Palangoje pirmajame lietuviškame spektaklyje „Amerika pirtyje“   Paulinos Mongirdaitės nuotr.

„Vorutos“ inf.

Naujienos iš interneto