Įkurtuvės Sudervėje

Liudvika VITIENĖ, Gražina JUREVIČIENĖ, Sudervės skyriaus mokytojos

Džiugi šventė 2013 m. rugsėjo 2-ąją nuklegėjo jau antrus metus veikiančiame Buivydiškių pagrindinės mokyklos Sudervės skyriuje. Nors įkyrus lietutis merkė vaikų, tėvelių ir svečių galvas, visų širdys buvo kupinos džiaugsmo, pakylėjimo ir jaudulio. Gražus pulkelis mokyklinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikučių su puokštėmis gėlių, išsidabinę bei susijaudinę su tėveliais skubėjo į atnaujintas, dažais kvepiančias klases.

O prasidėjo viskas prieš dvejus metus, kai Švietimo ir mokslo ministerijos ir Buivydiškių pagrindinės mokyklos vadovų pastangomis naujam gyvenimui buvo prikeltas, ilgai buvęs apgailėtinos būklės, dar sovietmečiu statyto vaikų lopšelio-darželio pastatas. Pastato viduje buvo suremontuota dalis antro aukšto, kur įsikūrė dvi ikimokyklinio ugdymo grupės.

2012 m. rugsėjo 1-ą dieną Buivydiškių pagrindinė mokykla čia atidarė ir pradinio ugdymo skyrių. Įsikūrėme smagiai, tik ta pastato dalis, kurioje veikė mokykla, dar buvo labai apleista. Vaikai mokėsi, vyko šventės, renginiai. Labai norėjome, kad būtų šviesiau, tvarkingiau, gražiau. Juk net grindų lopyti nespėdavom, vis lūžo ir lūžo.

Ir vėl didžiulėmis Švietimo ir mokslo ministerijos pastangomis darbai pajudėjo. Tačiau lėšų suremontuoti patalpas vis dar trūko. Ir čia į pagalbą atėjo Vytauto Landsbergio fondas, vadovaujamas Gražinos Landsbergienės bei fondo rėmėjai, Amerikoje gyvenantys Albinas Markevičius bei Algirdas ir Laimutė Stepaičiai, skyrę paramą remonto darbams, statybinėms medžiagoms, baldams.

Artėjant mokslo metų pradžiai, patalpos buvo suremontuotos, šviesiai išdažytos, pasipuošusios naujais baldais. Į atidarymo šventę norėjome sukviesti visus, kuriems rūpi mūsų vaikų ateitis ne vien žodžiais, bet ir darbais. Taigi svečių netrūko.

Šventė prasidėjo Mišiomis Sudervės Švč. Trejybės bažnyčioje. Jas nuoširdžiai aukojo Sudervės klebonas Stanislav Matiukevič, kuris palaimino vaikučius, tėvelius, visus susirinkusius, o vėliau ir mokyklėlės patalpas.

Nuskambėjus Lietuvos Respublikos valstybės himnui, šventę pradėjo mokyklos direktorė Vilma Aponaitė. Šilti direktorės žodžiai iš karto sukūrė jaukią ir malonią atmosferą. ŠMM Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas pasidžiaugė, kad įkurtas dar vienas švietimo židinys.

Vytauto Landsbergio fondo vadovė G. Landsbergienė trumpai pristatė fondo veiklą, įteikė pirmokams pasus ir perkirpo juostelę į fondo lėšomis suremontuotą bei naujais baldais apstatytą klasę.

Rytų Lietuvos švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis, daugybę metų besirūpinantis ir visaip remiantis Rytų Lietuvos regiono mokyklas, tarė sveikinimo žodį, linkėdamas prasmingų mokslo metų, ir padovanojo pirmokams kuprines. Su naujais mokslo metais sveikino ir Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos vadovė Danguolė Sabienė, Cingų fondo vadovas Jonas Endriukaitis, tėvų atstovė Kristina Bykovienė, pirmokų mokytoja bei mokyklos senbuviai trečiokai ir kiti svečiai.

Nors įkurtas Sudervės skyrius nedidelis, jaučiamės reikalingi, ne vieniši. Ypač esame dėkingi Vytauto Landsbergio fondui už didelę paramą Rytų Lietuvos mokykloms. Toks darnus bendradarbiavimas skatina dar daugiau dirbti, puoselėti lietuvišką žodį, kultūrą. Tik taurių šviesuolių dėka Lietuva tampa gražesnė, o pedagogų darbas reikšmingesnis.

Voruta. – 2013, rug. 28, nr. 20 (784), p. 15.