Pagrindinis puslapis Sena Voruta Žvilgsnis į Alytaus praeitį

Žvilgsnis į Alytaus praeitį

Tarptautinės parodos Alytus 2003, vykusios birželio 6-8 d. Alytaus miesto sporto rūmuose, metu be viso kito, buvo galima dalyvauti naujos knygos Žvilgsnis į Alytaus praeitį pristatyme. Klausimas, ar ši knyga suteiks skaitytojui ką nors nauja, daugiau nei turistinio pobūdžio leidiniai apie Alytų, kurių yra nemažai. Iki šiol nepralenkiamas veikalas tyrinėtojams yra Akiro Biržio knyga “Alytus” (1931), išleisti ir 1981 m. ir 2001 m. vykusių istorikų konferencijų apie Alytų pranešimų rinkiniai. Savo istorijas apie įvairius Dzūkijos miestelius rašo kas tik netingi. Manau, kad Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojai nuėjo kiek kitokiu keliu. 2002 m. buvo parengtas istorinių laidų ciklas “Alytaus istorijos trio”, kurias buvo galima išgirsti Alytaus radijo FM 99 bangomis. Spausdintą radijo laidų variantą pateikė laikraštis “Alytaus naujienos”, sutrumpintą kompiuterinį variantą buvo galima paskaityti radijo FM 99 svetainės internete. Pasirodė visų 8 radijo laidų kompaktinid audiodiskas, tik ribotu tiražu. Vėliau nuspręsta informaciją išleisti ir atskiru leidiniu. Tai nėra išsami Alytaus miesto istorijos studija. Knygoje, kaip ir radijo laidose, pateiktos 8 temos. Jos apima istoriją nuo seniausių laikų iki paskutinių XX amžiaus dešimtmečių. Temos knygoje išdėstytos chronologiškai. Manau, kad knygą verta pirkti ir paskaityti. Juo labiau kad įdomiai ir kartu patraukliai pateikiami iki šiol nepublikuoti duomenys. Leidinys gana gausiai iliustruotas. Yra ir keletas korektūros klaidų: atsivertęs paskutinį puslapį sužinai, kad leidinys yra 111 puslapių, o bibliografija išspausdinta 110-111 puslapiuose. Tuo tarpu knyga yra 141 ar 142 puslapių, žiūrint, pagal kokią sistemą skaičiuosime. O bibliografiniai priedai spausdinami 138–141 puslapiuose.
Knygos parengėjas Giedrius Bernatavičius tvirtino, kad knygos tiražas yra 1000 egzempliorių.