Pagrindinis puslapis Sena Voruta Žurnalas „Liuteronų balsas“ nr. 99

Žurnalas „Liuteronų balsas“ nr. 99

Išėjo iš spaudos žurnalo „Liuteronų balsas“ 2010 m. Nr. 1 (99). Leidinys pradedamas raginimu „Atmesti neapykantą“. Tai – prof. Vytauto Landsbergio kalbos, pasakytos 1990 metais Norvegijos sostinėje Osle, publikacija.
 
Žurnale spausdinami religinės tematikos straipsniai. Tarp jų: „Amžinojo gyvenimo pradžia yra Žemėje“, – pasakoja Gražvydas Paukštė, miestų statybos projektavimo instituto inžinierius, pastarųjų 12 metų laisvalaikiu nuodugniai studijuojantis Bibliją. Pokalbį su juo veda „XXI amžiaus“ žurnalistė E. Gubavičiūtė. Krikčioniškos žiniasklaidos tarnybos vadovas Juozas Dapšauskas populiariai gvildena temą „Biblija – meilės laiškas ar paistalai?“ LRT „Klasikos“ komentatorius Tautvydas Kontrimavičius straipsnyje „Asmeninė pasaulio pabaiga“ siūlo užuot ieškojus pasaulio pabaigos visiems, verčiau bandyti nutolinti savąją pasaulio pabaigą. Garsaus austrų neurologo ir psichiatro, daugelio mokslinių veikalų autoriaus Viktoro E. Franklio mintys, išdėstytos knygoje „Der unbewusste Gott“ („Neįsisąmonintas Dievas“), nagrinėjamos straipsnyje „Galutinė Prasmė ir Religija“.
 
Kituose žurnalo puslapiuose skaitytojas ras G. Dagytės pokalbio atpasakojimą su naujai į Biržus paskirtu kunigu Juozu Mišeikiu „Tikėjimas palieka viltį“; spausdinama „Vakarų ekspreso“ dienraštyje skelbta E. Gudavičės apybraiža apie Klaipėdos vokiečių bendrijos pirmininkę Magdaleną Piklaps „Niekada nesigailėjau, kad likome gyventi čia“.
 
Skelbiamas atpasakojimas „Klaipėdos liuteronai sukryžiavo ietis dėl Šv. Jono bažnyčios“ apie bendruomenės aktyvo surengtą apskritojo stalo diskusiją su Kultūros paveldo departamento atstovais. Pranešama apie Vilniaus parapijiečio Algirdo Šveikausko iniciatyvą ir jo nuveiktus darbus, siekiant išsaugoti istorinius liuteroniškus kapinių metalinius kryžius – kad jie būtų konservuojami, aprašomi, nufotografuojami ir kaupiami informacinėje sistemoje, kuria galėtų pasinaudoti visi norintys.
 
Pora žurnalo puslapių skirta liuteroniško jaunimo dalyvavimui tarptautiniuose renginiuose. Skelbiami Vilniaus parapijiečių garbaus amžiaus 70–102 metų jubiliejai, tarp jų pranešama, kad vasario 18 d. žurnalistei Inai Drąsutienei, rengiančiai televizijos laidą „Kelias“, sukanka 70 metų, o žurnalistui Povilui Pukiui, redaguojančiam žurnalą „Liuteronų balsas“, gegužės 10 d. sueis 85-eri.
 
Rasime žurnale ir humoro puslapį, kur patalpinta mažos mergaitės malda, skirta tėčiui: „Brangus Dieve, prašau, atsiųsk drabužius visoms vargšėms damoms, esančioms tėčio kompiuteryje. Amen“
 
Žurnalo spalvotuose viršeliuose – iliustracijos apie Lietuvos Martyno Liuterio draugijos įkūrimą, LELB vysk. Mindaugo Sabučio atliktas kunigų ordinacijas Baltarusijos liuteronų parapijose; apie Pagėgių pasieniečių tvarkomas Plaškių kapines bei apleistas Bajorų kaimo kapinaites netoli Kybartų.
 
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia
 
 
Nuotraukoje: Žurnalo viršelis