Pagrindinis puslapis Lietuva Rytų Lietuva Žinios iš Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos

Žinios iš Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos

Neseniai Trakų švietimo centre įvyko Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos valdybos posėdis. Kadangi Sąjungos viena iš veiklos sričių yra mokytojų švietimas, tai ir posėdžio dienotvarkėje šis klausimas buvo pagrindinis. Švietimo centro direktorė Nijolė Lisevičienė pristatė centro veiklos kryptis ir pakvietė norinčius mokytojus – RLMS narius – pasinaudoti Centro teikiamomis paslaugomis.

Direktorės informacija sukėlė didelį susidomėjimą tarp valdybos narių ir grupių vadovų, nes Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose iš vis nėra švietimo centrų, o Vilniuje esantys centrai ne visiems mokytojams prieinami dėl aukštų kainų.

Atsižvelgus į šią situaciją RLMS pirmininkė Danguolė Sabienė ir Trakų švietimo centro direktorė Nijolė Lisevičienė pasirašė ilgalaikę bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią Rytų Lietuvos mokytojai galės kelti savo kvalifikaciją Trakų švietimo centre.

Šiame posėdyje buvo patvirtintas Sąjungos ženklas, kurio autorė Eitminiškių vidurinės mokyklos mokytoja Rita Babiedaitė, ir himnas, kurio žodžius ir muziką sukūrė Turgelių vidurinės mokyklos mokytoja Bronė Daunorienė.

Jau dvi grupės mokytojų iš įvairių mokyklų, kurios priklauso Rytų Lietuvos mokytojų sąjungai lankėsi Valdovų Rūmuose. Šios ekskursijos sukėlė didelį susidomėjimą istorijos, literatūros ir kitų mokytojų tarpe. Jas organizavo RLMS Organizacinio sektoriaus vadovė Aldona Kodytė ir Socialinių mokslų sektoriaus vadovas Robertas Šalna.

Organizacinis sektorius yra numatęs dar šiais mokslo metais organizuoti ekskursiją į Prezidentūrą ir aplankyti LDK pilis.

RLMS Mokyklų vadovų sektorius, kuriam vadovauja Rasa Agintienė susirinko į pasitarimą dėl galimo dalyvavimo Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamose viešosiose konsultacijose.

Pasirinktoji tema „Rytų Lietuvos lietuviškos mokyklos nūdiena ir perspektyva“. Parengti pranešimus pasisiūlė aštuonios mokyklos, bei darželiai. Dabar tikslinamos potemės ir toliau bus tariamasi su ŠMM dėl laiko kada galėtų tos konsultacijos vykti ir kitų dalykų.

Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos informacija