Pagrindinis puslapis Kultūra Renginiai Zigmas Tamakauskas. Adventinės popietės aidas

Zigmas Tamakauskas. Adventinės popietės aidas

 

Ansambliečiai, jų vadovė ir aktyvus renginio dalyvis kunigas Kazimieras Ambrasas. Nuotraukų autorė – Aldona Grigaitienė.

Zigmas TAMAKAUSKAS, Kaunas, www.voruta.lt

      Prasidėjus adventui, po triukšmingos ir nevykusios kalėdinės eglės įžiebimo Kauno rotušės aikštėje vykusios ceremonijos, kurioje  nebuvo  jokios  šv. Kalėdų laikotarpio prasmės, būrys krikščioniškai nusiteikusių žmonių susirinko Kardinolo V.Sladkevičiaus memorialiniame bute – muziejuje  į TS-LKD Kauno sueigos diskusijų klubo adventinį  renginį – popietę.  Renginio svečias  – žinomas rašytojas ir vertėjas, buvęs Vilniaus universiteto dėstytojas, docentas,  taip pat  buvęs  Vatikano radijo lietuviškų laidų vedėjas, Kanados Monrealio Aušros Vartų parapijos klebonas, filologijos m. daktaras, baigęs sovietmetyje pogrindžio kunigų seminariją kunigas Kazimieras Ambrasas  SJ  nušvietė tikrąją advento ir  Kalėdų prasmę, įdomiai papasakojo apie  žmogaus vidinės sielos išraiškos priemonę – susikaupimo  bei  tylos reikiamybę,  jos įtaką tarpusavio žmonių santykiuose.

Ansamblio vadovė mokytoja Alvyda Česienė su savo ansambliečių grupe

         Meninę programą atliko muzikos mokytojos ekspertės, Kauno miesto savivaldybės apdovanotos „Gerumo krislu“, „Tikros muzikos“ laureatės  Alvydos Česienės vadovaujamas folkloro ansamblis „Ratilėlis“, pradėjęs savo veiklą su Lietuvos atgimimu Kauno Šv. Mato vidurinėje mokykloje. Šiandien šis ansamblis – nuolatinis Dainų švenčių dalyvis, respublikinio liaudies šokių konkurso „Patrepsynė“ laureatas, nominuotas „Aukso paukštės“ prizu ir vykusiame Europos folkloro čempionate apdovanotas  „Euro Folk 2010“ – aukso medaliu.  Šiais metais vykusiame pasauliniame konkurse  Rumunijoje  ansamblis laimėjo grand  Prix  Auksinį  Orfėjų. Ansamblio raiška, mūsų tautinių tradicijų ir jos kultūros  puoselėjimas  atsispindėjo ir mūsų  popietėje  su meile bei  atidumu  atliktomis adventinėmis giesmėmis, dainomis, instrumentiniu muzikavimu.

Skudutininkai

Visi gėrėjosi  Kauno Maironio gimnazijos  gimnazisto Vito Ileikio dūdmaišio pūtimu, ansamblio vadovės anūkės – Vytauto Didžiojo universiteto studentės Emilijos Žickytės  smuikavimu, jos brolio – Šv. Mato gimnazijos  ketvirtos klasės gimnazisto Roko  Žickio, mokinių  Armando  Gelžinio ir Tito Glavicko mušamų cimbolų  išgautu skambesiu bei jų pučiamų skudučių garsais, Rokų gimnazijos trečioko  Justo  Merkeliūno  vadovaujamomis liaudies dainomis.  Gera buvo matyti taip gražiai  prasiskleidusius  savo kūrybine energija švytinčius jaunatviškus žiedus – tikrus augančius Lietuvos patriotus, paneigiančius savo tautinės muzikos garsais ir dainomis vadinamų  „žvaigždžių  grupių“ kosmopolitines  sapaliones, menkinančias  lietuvių kalbos dainingumą ir giriančias anglosaksiškas svetimybes.

Labanoros dūdai pritariant…

Gera, kad ansamblio vadovė Alvyda  Česienė  savo įtaigiu pedagoginiu žodžiu savo mokiniams  padeda suvokti mūsų tautinės kultūros vertybių gelmę ir reikšmę, padeda  susivokti  šios dienos kultūros  skersvėjuose, kritiškai vertinti  muzikinę aplinką.  Tariame  Jai, kaip ir iškiliam kunigui Kazimierui Ambrasui  nuoširdų ačiū.  Dėkojame  ir  muziejaus vedėjai Irenai Petraitienei už Kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialinio buto gyvybingumo  saugojimą, kuriame esant gyvam Kardinolui, jam dalyvaujant , čia  dažnai su mokykliniu jaunimu ir mokytojais  rengdavome  dvasinio susikaupimo  gyvąsias pamokas.

Ansamblio vadovė Alvyda Česienė bei ją pasveikinę popietės rengėjai Algimantas Kurlavičius ir Zigmas Tamakauskas

         Šį renginį vedė Diskusijų klubo steigėjas profesorius Algimantas Kurlavičius  ir Lietuvos sąjūdžio Kauno skyriaus Švietimo komiteto pirmininkas  Zigmas Tamakauskas.

          Linkime mūsų skaitytojams  gražių šventų Kalėdų bei  palaimingų Naujųjų  metų, susijusių su Lietuvos vėliavos diena ir mūsų Valstybės  atkūrimo  100-jų  metinių minėjimo priešaušriu.