Žadinant tautos ir piliakalnių atmintį: Vytauto Dailidkos parodos ir kūrybos refleksijos

Žadinant tautos ir piliakalnių atmintį: Vytauto Dailidkos parodos ir kūrybos refleksijos

Vytauto Dailidkos paveikslas iš ciklo „Šviesa“

Ona GAIDAMAVIČIŪTĖ, Vilnius, www.voruta.lt

Šį rudenį, iki pat gruodžio mėnesio pradžios, Vilniuje, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, veikė Vytauto Liudo Dailidkos (g. 1937), tapybos darbų parodos „Mūsų piliakalniai“. Matyt, neatsitiktinai paroda surengta šioje gimnazijoje, nes Vytautas Dailidka – ir Vytautų klubo narys. V. Dailidka – pedagogas, dailininkas, poetas, vertėjas, sąjūdininkas, aktyvus lietuviškosios kultūros puoselėtojas, kraštotyrinių leidinių autorius ir rengėjas.

Dail. Vytautas Dailidka – Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko premijos laureatas

Kas V. Dailidką, kuris yra ir aktyvus Šalčininkų 1001 šaulių kuopos narys, paskatino surengti šią parodą? Ogi, tapytojo žodžiais, 2019 m. pradžioje Vytauto Didžiojo karo muziejuje surengta virtuali paroda „Kauno ir Kauno rajono piliakalniai Balio Buračo negatyvų kolekcijoje“.

Kaip teigia pats dailininkas, jo drobėse pavaizduoti piliakalniai – daugiausia iš Vidurio, taip pat Rytų Lietuvos, – Eišiškių, ir Dieveniškių, ir Šalčininkų krašto. Deja, autoriaus žodžiais, dabar sulenkėjusiame Šalčininkų krašte dalis piliakalnių yra tiesiog barbariškai niokojami, suariami.

„Demokratija“. Dail. Vytautas Dailidka

Dailininkas pasakojo, kad Eišiškių kraštas jam svarbus dar ir tuo, kad čia gyveno, valdė Vytautas Didysis, kad čia buvo Vytauto Didžiojo žmonos Onos Vytautienės (mirusios 1418 m.) gimtinė.

Taigi V. Dailidka įamžino Vilnijos krašto bei Dzūkijos piliakalnius, archajines piliavietes, įspūdingus peisažus, bažnyčių vaizdus, ramų miestelių gyvenimą.

Menotyrininkės Kristinos Stančienės pastebėjimu, dailininko paveiksluose mirguliuoja praeities legendas, padavimus slepiantys ežerų vandenys, sraunios Pietų Lietuvos upės, atgimsta senoviniai pagoniški ritualai, žolėmis apaugę tvirtovių akmenys ir sienų liekanos[1].

Dail. Vytautas Dailidka

Tad parodoje pristatyta plati autoriaus kūrybos retrospektyva – daugiau kaip 50 įvairių laikotarpių tapybos darbų, sukurtų nuo XX a. 6-ojo dešimtmečio iki pat mūsų dienų. Tai ne tik piliakalnių vaizdai, bet ir ciklo „Šviesa“ paveikslai, kurie skirti dvasiniam prabudimui, vidinei žmogaus šviesai perteikti. Kaip teigia tapytojas, pastarasis ciklas gimė po didžiulio sukrėtimo, atsigavus po sunkios ligos.

Parodoje eksponuoti paveikslai daugiausia atlikti aliejine technika ant kartono, būtent tas (kartono pasirinkimas) ir lėmė nedidelį paveikslų formatą. Vyrauja vaiskių šviesių spalvų – gelsvų, melsvų – paletė. Tiesa, dailininkas ir mokytojas V. Dailidka neapsiriboja aliejine tapyba, jis pamėgęs ir kitas technikas: temperą, piešimą pieštuku.

Pats dailininkas gimė dabartinės Baltarusijos teritorijoje, šviesioje ir inteligentiškoje mokytojo Vinco Dailidkos šeimoje, būsimasis dailininkas ir pedagogas užaugo priešiškai lietuvybei nusiteikusioje aplinkoje. Tad V. Dailidka, kaip ir a. a. istorijas Antanas Lesys, visą savo gyvenimą pašventė Lietuvos istorijos, lietuvių kalbos ir tradicijų puoselėjimui ir pedagoginiam darbui Vilnijos krašte, Eišiškių miestelyje. Baigęs dailės pedagogikos studijas tuometiniame LTSR valstybiniame dailės institute, autorius jau žinojo savo misiją – rūpintis lietuviškų mokyklų steigimu Vilnijoje[2].

„Tvirtovė Eišiškėse“. Dail. Vytautas Dailidka

Būtent šiam atkakliam žmogui turėtume būti dėkingi, kad 1992 m. buvo atkurta lietuviška Eišiškių vidurinė mokykla – praėjus lygiai 50 metų po jos uždarymo. Mokyklai, pakrikštytai garbingu Stanislovo Rapolionio, vieno lietuviškosios raštijos pradininkų, vardu, V. Dailidka vadovavo iki 2002 metų.

Tačiau, pasirodo, kad gyvastingam dailininko charakteriui, neramiai, smalsiai prigimčiai neužtenka vien praeities vizijų – jis kuria ir simbolinio turinio kompozicijas, kur ypatingą vaidmenį suteikia šviesai, tapatindamas ją su dvasingumu, pakylėta žmogaus sielos būsena (tai jau minėtas ciklas „Šviesa“).

Vytautas Dailidka

Beje, dailininkas sukūrė ir didelį, originalų Zodiako ženklų ciklą „Ateiviai. Zodiakas“, kuriame jis savitai interpretuoja populiarius simbolius, tarsi ragindamas gamtos ir žmogaus gyvenime šalia kasdienybės pastebėti ir mistinius, racionaliu protu nepaaiškinamus reiškinius, pranašiškus ženklus, galbūt lemiančius mūsų likimus. Šis ciklas, kaip teigia pats tapytojas, pradėtas kurti nuo 1991 m. sausio 13-osios įvykių, ir tebetęsiamas iki dabar. Pastarieji darbai buvo eksponuoti dailininko parodoje Valkininkuose šį rugsėjį.

______________________

[1] Kristina Stančienė. Vytautas Dailidka: mokytojas ir dailininkas. Dzūkų lobiai, 2019 m. rugsėjo 20 d., p. 4.

[2] Ten pat.

Naujienos iš interneto