Vyžuonų miestelio partizanai ir istorinės atminties išsaugojimas

Vyžuonų miestelio partizanai ir istorinės atminties išsaugojimas

Dr. Raimundas Kaminskas, LGGRTC Strateginio vystymo ir komunikacijos skyriaus vyresn.patarėjas, www.voruta.lt

Užpalių seniūnijoje, Dvarašilio miške vyko iškilmingas LGGRTC atminimo ženklo, skirto žuvusiems Vyžuonų miestelio partizanams, pašventinimas ir vieša diskusija apie istorinės atminties išsaugojimo ypatumus.

Iškilmingas partizanų pagerbimas  rugsėjo 11 d. prasidėjo Šv. Mišiomis Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčioje, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Sigitas Sudentas.

Po Šv. Mišių renginio dalyviai vyko į Dvarašilio mišką prie LGGRTC atminimo ženklo, kur 1945 m. rugsėjo 15 d. žuvo Vytauto apygardos Šarūno rinktinės JONO MARKŪNO-VIESULO būrio partizanai: STANISLOVAS GARUNKŠTIS-LAPĖKA (1926–1945), JONAS ZABULIS-ŽIBURĖLIS (1921–1945) bei STANISLOVAS ŽVIRBLIS-LAPAS (1904–1945).

Čia garbingus Vyžuonų miestelio partizanų laisvės kovų istorijos fragmentus pristatė šio renginio iniciatorius ir žuvusių partizanų vietos paieškos organizatorius (kartu su visuomenininku Raimundu Kaminsku), vyžuoniškių bendrijos „Vyžuona“ narys Alvydas Malinauskas.

LGGRTC atminimo ženklą pašventino parapijos klebonas kun. Sigitas Sudentas.

Renginyje sveikinimo žodžius tarė LR Seimo narys Edmundas Pupinis, Utenos r. savivaldybės tarybos nariai – Raimondas Kelevišius ir Rimantas Dijokas, žuvusio partizano STANISLOVO GARUNKŠČIO giminaitė Vida Garunkštytė, žuvusio partizano JONO ZABULIO giminaičiai Aldona Rastenienė ir šaulys Deivydas Streikus.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento vyriausioji istorikė Dalia Urbonienė padėkojo atminimo ženklo iniciatoriui A. Malinauskui už patikslintą partizanų žūties datą, kadangi Lietuvos ypatingojo archyvo saugomose operatyvinėse bylose šios kautynės nebuvo užfiksuotos. LGGRTC istorikė pastebi, kad „tauta, valstybė stipri tuomet, kai stipri, gyva laisvės kovų atmintis. Atminimo įamžinimas vyksta įvairiomis formomis – tai paveikslai, parodos, straipsniai, knygos, atminimo ženklai, atminimo lentos, paminklai ir pan. Utenos r. valstybės lėšomis pastatyti jau 23 atminimo ženklai.“

A. Malinauskas informavo minėjimo dalyvius, kad už reikšmingą indėlį, pagerbiant LLKS Vytauto apygardos partizanų žuvimo vietų įamžinimą, LLKS atkurtos Tauro apygardos vadas dim. kpt. Gediminas Juozapas Dobkevičius apdovanojo vyžuoniškį šaulį Valdą Juodką II laipsnio partizanų žvaigžde.

Renginio metu LŠS plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės šauliai atliko dedikacinius šūvius už žuvusius Vytauto apygardos partizanus, už žuvusius kovose, sušaudytus, nukankintus, mirusius lageriuose, tremtyse Lietuvos partizanus, ryšininkus, tremtinius, už Lietuvos laisvės kovotojus, kurių kapai nežinomi. Prie LGGRTC atminimo ženklo buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakės ir sugiedotas Lietuvos himnas.

Po to renginio dalyviai vyko į Vyžuonų biblioteką ir diskutavo apie istorinės atminties išsaugojimo ypatumus. Diskusijoje kalbėjo LGGRTC Memorialinio departamento vyriausioji istorikė D. Urbonienė, bendrijos „Vyžuona“ pirmininkė Renata Davniukienė ir jos narys A. Malinauskas, LGGRTC Paieškų ir identifikavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Šukevičius bei LGGRTC Strateginio vystymo ir komunikacijos skyriaus vyresnysis patarėjas dr. Raimundas Kaminskas.

Renginio pabaigoje LGGRTC darbuotojas V. Šukevičius paėmė žuvusių partizanų, kurių užkasimo vietos dar nėra nustatytos, artimųjų DNR mėginius.

Vyžuonų miestelio partizanų pagerbimo šventėje dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos, bendrijos „Vyžuona“ nariai, Lietuvos partizanų artimieji, vietiniai gyventojai ir kiti svečiai.

Nuotraukos Raimundo Kaminsko / LGGRTC ir Valdo Mintaučkio

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.