Pagrindinis puslapis Istorija Vytauto Valentino Česnulio knygos „Tarp ežerų ir girių. Girežerio kaimo istorija“ pristatymas Varėnos viešojoje bibliotekoje

Vytauto Valentino Česnulio knygos „Tarp ežerų ir girių. Girežerio kaimo istorija“ pristatymas Varėnos viešojoje bibliotekoje

Vytauto Valentino Česnulio knygos „Tarp ežerų ir girių. Girežerio kaimo istorija“ pristatymas Varėnos viešojoje bibliotekoje

2017 m. sausio 17 d. 17 val. Varėnos viešojoje bibliotekoje vyks Vytauto Valentino Česnulio knygos „Tarp ežerų ir girių. Girežerio kaimo istorija“ pristatymas ir Girežerio kaimo bendruomenės narių susitikimas. Dalyvaus knygos autorius Vytautas Valentinas Česnulis, leidyklos „„Voruta“ vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius, Girežerio bendruomenės pirmininkas Algirdas Juškevičius, Matuizų etnografinis ansamblis „Verbena“ (vadovė Daiva Kielienė).

Knyga „Tarp ežerų ir girių“ – tai istoriniais šaltiniais pagrįsta Girežerio kaimo istorija. Tarp miškų, tarpuežerėse glūdintis kaimelis dabar priklauso Varėnos rajonui. Leidinyje, remiantis archeologiniais šaltiniais, apibūdinta vietovės priešistorė, nuo XVIII a. antrosios pusės senajam Varėnos dvarui priklausęs Girežeris ir jo gyventojai. Sodžiaus istorija suskirstyta laikotarpiais – XVIII a. pabaiga, XIX a. ir XX a. pradžia, aprašytas lenkų okupacijos 1920-1939 m., hitlerininkų okupacijos ir abu bolševizmo laikotarpiai. Trumpai paliestas šiandieninis kaimo gyvenimas. Vietos skirta sodžiuje veikusioms įmonėms, mokykloms, Šv. Kazimiero draugijos skyriui. Atkreiptas dėmesys į krašto vietovardžius, kalbą, dainas ir sakmes, įvairius kaimo gyventojų nutikimus, sodžiaus atgarsius spaudoje ir kt.

 Parengė Daiva Armonienė, Varėnos viešosios bibliotekos metodininkė