Pagrindinis puslapis Europa Vytauto Landsbergio sveikinimas Kalinauskio forumui

Vytauto Landsbergio sveikinimas Kalinauskio forumui

Vytauto Landsbergio sveikinimas Kalinauskio forumui

Prof. Vytautas Lansdbergis, www.voruta.lt

Sveiki, broliai ir sesės baltarusiai arba gudai, jeigu vėl imsim viešai vartoti lietuvišką brolių ir kaimynų pavadinimą. Būdavo seniau ir „baltgudžiai“ – tą žodį atsimenu iš savo tėvo.

                      Sveikinu Kalinausko forumą – pastangą darsyk prabilti naikinamos ir atgimstančios tautos vardu, – taip pat visus šalies vadovus, vilniečius Forumo organizatorius, visus garbingus mūsų svečius.

                      Linkiu sėkmės, kuri būtų suskambėjęs Europoje Baltarusijos klausimas, pavergtos ir bundančios gudų tautos klausimas. Kaip jis klostysis?

                      Imperija, senoji carų deržava, sulipdė vos ne Romos laikų binarį derinį – metropoliją ir satrapiją, kurį jau norėjo rodyti net kaip Stalino sovietijos prisikėlimo pradžią, tariamą Rusijos-Baltarusijos sąjungą.

                      Toks būtų kelias į mažesnės tautos išnykimą, jeigu ji pristigtų valios ir ištvermės.

                      Binarė pajunga kokio nors šimtamečio RosBelo vardu – kaip varteliai į Kremliaus svajonę
„Euraziją“ – atrodė jau suprojektuota ir brandinama galutiniam Septintajam antspaudui, kai tauta, pajutusi bedugnę, tarė NE!

                      Tokie buvo praėjusių metų įvykiai čia pat prie Lietuvos.

                       Iš dalies ir Lietuvoje, kadangi nesam abejingi brolių likimui. Popiežiaus Pranciškaus kvietimas – „nebūkit abejingi!“ – gal taps išgirstas ir storosios ekonomistinės Europos sostinėse. Abejingumas Baltarusijai būtų ne tik nuodėmė, bet ir kvailystė.

                      Mat šis abejingumas gali reikšti, lemti ir pačios Europos civilizacinę pražūtį. Arba priešingai – neabejingumas, atjauta, rūpestis ir empatija gali virsti Europos atgimimu žmoniškumui.

                      Gudijos erdvėje matėme ir tebematome siautėjantį tironišką nežmoniškumą.

                      Jei galima ten, bus galima ir kitur. Imperatorius ir satrapas pasijuto surakinti vienoje velnio galeroje. Pirmyn į krioklį! Jeigu taip, šviesioji ateitis bus viską nuplaunanti Kinija.

                      Tačiau, jei iš baltarusių-gudų atgimstančio noro gyventi prisikels ir valstybinio gyvenimo siekis kaip iššūkis RosBelo bedugnei, tai ir šioje Europos dalyje dar gali įvykti stebuklų.

                      Ar jų bus – lems pati mūsų brolių tauta. Jeigu susivoks, kad kalbėti reikia ne apie satrapą – tas gali būti rytoj pakeistas, – bet apie pačią satrapiją kaip santvarką ir statusą, – jeigu polukašenkinė Baltarusija apsispręstų būti europietiška valstybė. Kosto Kalinauskio dvasia laimintų tokį kelią.

                      Su šiuo nuoširdžiu linkėjimu ir baigiu savo sveikinimo žodį.