Pagrindinis puslapis Sena Voruta Vytautas Spečiūnas (1946-2008)

Vytautas Spečiūnas (1946-2008)

Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto (MELI) darbuotojai giliai liūdi sukrėsti netikėtos žinios – 2008 m. liepos 7 d. savo tėviškėje staiga mirė žinomas istorikas, daugiau kaip 30 metų rengęs lietuviškąsias enciklopedijas, Lietuvos istorijos redakcijos vedėjas Vytautas Spečiūnas. Išskirtinių gabumų, labai darbštus, pareigingas, principingas, tolerantiškas bendradarbis ir bičiulis. V. Spečiūnas yra suredagavęs tūkstančius enciklopedijų straipsnių, šimtus jų parašęs. Taip pat parengė spaudai keletą knygų: M. Gimbutienės „Senoji Europa“, W. Urbano „Žalgiris ir kas po jo“, „Lietuvos Metrikos“ kelis tomus, straipsnių rinkinius „Gediminaičiai“, „Lietuvos didieji kunigaikščiai“, „Lietuvos valdovai“. Savo darbais įrodė, kad yra vertas daktaro mokslinio laipsnio, nors dėl sunkaus įtempto enciklopedininko darbo disertacijos neparašė. Vytauto Spečiūno mirtis yra didelė netektis ne tik enciklopedijų leidybai, bet ir Lietuvos istorijos mokslui.
Mes, Vytauto Spečiūno bendradarbiai, bendraminčiai ir bičiuliai, reiškiame gilią užuojautą jo Mamai, žmonai Jovitai, dukrai Indrei ir sūnui Domantui.