Pagrindinis puslapis Lietuva Nuomonės, diskusijos, komentarai Vytautas Landsbergis. Lapkričio 16-oji

Vytautas Landsbergis. Lapkričio 16-oji

Vytautas Landsbergis. Lapkričio 16-oji

Vytautas Landsbergis

 

Prof. Vytautas LANDSBERGIS, www.voruta.lt

Estai reikšmingai pažymėjo tos dienos trisdešimtmetį. Estų arba Estijos SSR Aukščiausioji taryba tada priėmė Suvereniteto deklaraciją, kurioje sakoma, kad Estijoje įstatymo pirmenybę turi Estijos SSR įstatymai, o SSRS konstitucijos pataisos ir papildymai neturi galios, kol jų nepatvirtino ESSR AT ir nepadarytos atitinkamos pataisos ESSR konstitucijoje. Šią irgi papildė reikiamais straipsniais: SSRS įstatyminiai aktai įsigalioja ESSR teritorijoje po to, kai užregistruojami Estijos SSR AT prezidiumo nustatyta tvarka; visa žemė ir jos gelmės,  vandenys ir oras priklauso Estijos SSR (ne SSRS!) išskirtinės nuosavybės teise.

Įžūlus iššūkis, be abejo. Maskvoje, Kremliuje, buvo labai supykusių. Pareikalavo atšaukti. Estai atsakė, kad šis reikalavimas Estijoje neužregistruotas.

Ką gi, broliai estai šiandien sako, kad tai jie įkalė pirmą karsto vinį nusibaigiančiai SSRS. Lietuvos SSR po dviejų dienų – prieš 30 metų, lapkričio 18 dieną – galėjo padaryti tą patį, bet nepadarė, dar nebuvo drąsi šalis. Vytautui Landsbergiui iš Sąjūdžio davė žodį AT sesijoje, ir jis ragino nepalikti estų vienų.

Lietuvos Sąjūdžio analogiški projektai buvo parengti, išdalinti, pristatyti (J. Kupliauskienė, V. Landsbergis) sutartam su vadais deputatų balsavimui, bet AMB valingai tarė: ne. „Lietuvai to nereikia“. Estai tegu sau žinosi, jiems jau liepta atšaukti savo įstatymą. Tai kam mums tas vienadienis drugelis? Kad estai, nors Maskvoje liepta, nepaklus ir neatšauks, AMB negalėjo nė įsivaizduoti. Ir Lionginas Šepetys,  pirmininkavęs posėdžiui, pakluso AMB gestui, siūlymų neteikė balsuoti. Po to gailėjosi ligi gyvenimo pabaigos.

Štai kodėl mes nešvenčiam lapkričio 18-osios, vadinam ją nebent „skyrybų diena“ (su LKP), o estai švenčia. Ėjome lyg kartu, o tą dieną vietinėje „LTSR“ valdžiukėje neturėjom tarp komunistų nei Riuitelio, nei Velju. AMB nesitarė nei su estais, nei su Sąjūdžiu, klausė Gorbačiovo. Tas kai ką

leisdavo – vėliavą, himną, gimtąją kalbą – o kai ko ne.

Estai štai surengė konferenciją ir išleido filmą „Suvereniteto deklaracija“; konferencijoje kalbėjo buvę Baltarusijos ir Lietuvos vadovai, skambėjo A. Gorbunovo iš Latvijos ir L. Walęsos iš Lenkijos sveikinimai. Surengta ir paroda „Estai Kremliuje“. Tai ir valstybės šimtmetis, ir atkurto suvereniteto trisdešimtmetis..

Lietuvoje veikiau mizeris, jei ne Vanago laidotuvės; padeda  vargšams iš kapo. Užtat kairysis Seimas verčiamas  prokuratūra opozicijai. Esam tik nusipelnę gyventi geriau, o gyvensim vėliau.