Pagrindinis puslapis Autoriai Gocentas Vytautas Vytautas A. Gocentas. Ieva Simonaitytė arba ilga kelionė į tėvonijų kraštą

Vytautas A. Gocentas. Ieva Simonaitytė arba ilga kelionė į tėvonijų kraštą

Vytautas A. Gocentas. Ieva Simonaitytė arba ilga kelionė į tėvonijų kraštą

Ieva Simonaitytė palaidota Vilniaus Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje. 2021 m., Kęstučio Puloko nuotr. 

Vytautas A. Gocentas, Vilnius, www.voruta.lt

„Kai išslysiu tuo taku, kuriuo visi išeina, sumeskite kapą mano palaikams prie mano namelio ant Minijos kranto.“ Lyg nujausdama Rašytoja mėgino išvengti sunkaus paminklinio akmens, svajojo apie tėvonijų kraštą, paprastas kapo gėleles…

Šiuos žodžius Mažosios Lietuvos rašytoja, metraštininkė Ieva Simonaitytė rašė savo namų testamente. Dabar žinome – jis parašytas septyniolika metų iki mirties. Ar Rašytojos pageidavimui lemta įšsipildyti? I. Simonaitytės palaikų perlaidojimo 2018 m. siekęs profesorius Domas Kaunas ir jo idėją palaikęs parlamentaras Eugenijus Jovaiša teigė, jog šis klausimas buvo aptartas su Seimo vadovybe, kultūros bei švietimo ir mokslo ministrėmis, gautas jų pritarimas.

Žinia, akademikas prof. D. Kaunas anuomet gavo atsakymą – „prie namelio ant Minijos kranto“ kapo nebus. I. Simonaitytės palaikų perlaidojimui prieštaraujantis Gargždų krašto muziejaus vadovas Marius Mockus sakė, kad ateityje čia numatytas šiuolaikiškas I. Simonaitytės muziejus. Be to, perlaidoti negalima ir dėl įstatymų.  „Rašytoją norima palaidoti miestelio centrinėje dalyje, kultūros paveldo saugomoje teritorijoje, viešosios įstaigos kieme. Manau, kad šis siūlymas ne vieną teisės aktą pažeidžia arba bent jau jų neatitinka. Mes sukuriame precedentą ir visi Lietuvos piliečiai galėtų pareikšti valią laidotis ten, kur nori“, – teigė jis.

Padėties be išeities nebūna. Galima Rašytojos valią įvykdyti nors dalinai – Priekulės Elniškės kapinėse ilsisi garbingų kraštiečių palaikai. Į ten sugryžo žymaus krašto kultūros, religijos ir visuomenės veikėjo prof. kun. Viliaus Gaigalaičio ir jo žmonos palaikai iš Vokietijos, čia palaidotas ir Rašytojos konsultantas ar pasakotojas Endrius Karalius su žmona, o taip pat nesenai miręs jo sūnus rašytojas, vertėjas Vytautas Karalius. Akademikas prof. D. Kaunas nurodo ir kitas kapinaites – netolimuose Vanaguose.

Taigi, ar bus lemta Rašytojos vėlei atgauti ramybę tėvonijų krašte? Ten jos takeliai, ten jos herojų gyvenimai, ten ir jos kraštiečių kauburėliai. Gi Simonaičiai turi tik kenotafą Vanagų liuteronų kapinaitėse, nes Rašytojos mama Ėtmė Simonaitytė-Budrienė II p. karo metais buvo laidojama evangelikų kapinėse ant Vilniaus Tauro kalno, kur 2022 m. liepos mėnesį bus atvertas Liuteronų sodas, visų čia palaidotų atminimo memorialas.

Turėkime kantrybės ir vykdykime Rašytojos valią.  Tam pritaria ir I. Simonaitytės giminaičiai bei dalis Priekulės gyventojų.

2021-11-04