Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Vysk. Antano Baranausko fondas „Lietuvių namai“ kreipėsi į Palenkės vaivadą, prašydamas padėti lietuviškai „Žiburio“ mokyklai

Vysk. Antano Baranausko fondas „Lietuvių namai“ kreipėsi į Palenkės vaivadą, prašydamas padėti lietuviškai „Žiburio“ mokyklai

Seinų „žiburio“ mokykla. punskas.pl nuotr.

2016 m. „Aušros“ 3 numeryje rašoma apie Seinų miesto skolas Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklai. Seinų miesto buhalterijos paskaičiavimu savivaldybės įsiskolinimas šiai mokyklai vien 2011–2015 m. siekia 902.132,04 zl.

Vysk. Antano Baranausko fondas „Lietuvių namai“ Seinuose š. m. vasario 18 d. kreipėsi į Palenkės vaivadijos vaivadą Bohdaną Paškovskį (Bohdan Paszkowski), prašydamas padėti išreikalauti visą mokyklai priklausančią dotacijos sumą.

-Versta iš lenkų kalbos-

Seinai, 2016-02-18

Bohdan Paszkowski,

Palenkės vaivadijos vaivadai

Mickevičiaus g. 3, Balstogė

                 

                 Atsiliepdami į 2016 m. vasario 9 d. Seinų miesto tarybos pirmininko raštą Palenkės vaivadijos įstaigai Nr. OSO.0004.08.2016 dėl mokyklų lietuvių dėstomąja kalba „Žiburys“ Seinuose finansavimo pranešame, kad minėtame rašte pateikti duomenys neatitinka tikrovės ir neparodo, kokio dydžio dotaciją minėta mokykla iš tikrųjų gavo.

Pabrėžiu, kad nuo pat mokyklos įkūrimo 2005 m. jos veikla besirūpinantis Vysk. A. Baranausko fondas „Lietuvių namai“ Seinuose gauna iš Seinų miesto savivaldybės sumažintą dotaciją. Taip pažeidžiamas 2005 m. Tautinių ir etninių mažumų įstatymas bei 1991 m. rugsėjo 7 d. Švietimo įstatymas. Tai patvirtino Regioniniai apskaitos rūmai. Tokia padėtis prives prie vienintelės lietuvių tautinės mažumos mokyklos Seinuose uždarymo, o neteisingų duomenų apie mokyklos finansavimą pateikimas klaidina visuomenę ir valstybės įstaigas.

Pateikiame dotacijos sumas, kurias 2011–2015 m. „Žiburio“ mokykla gavo iš Seinų miesto savivaldybės. Skliaustuose nurodomos sumos, kurias savo rašte pateikė Seinų miesto tarybos pirmininkas.

Metai 

 

Mokykla

2011 2012 2013 2014 2015
Pagrindinė 410.311,00 

(423.913,28)

339.983,00 

(454.147,68)

516.617,00 

(576.871,96)

653.866,00 

(720.227,40)

650.000,00 

(778.649,00)

Gimnazija 311.120,00 

(344.706,72)

323.120,00 

(329.934,12)

288.537,00 

(294.638,16)

334.000,00 

(318.457,20)

330.000,00 

(340.649,00)

Vaikų darželis 43.000,00 

(135.406,68)

43.000,00 

(143.536,16)

70.484,00 

(160.724,64)

70.484,00 

(195.218,04)

70.484,00 

(200.000,00)

Vien 2011–2015 m. miesto savivaldybė nesumokėjo 902.132,00 zlotų. Mūsų paskaičiavimus patvirtino Seinų miesto administracijos 2016 m. vasario 11 d. atliktas vidinis auditas.

Seinų miesto burmistro siūlymui grąžinti mokyklai visą 2015 m. priklausančią dotacijos sumą miesto taryba nepritarė ir nepriėmė reikiamos 2015 m. biudžeto pakeitimo pataisos.

Todėl prašom patikrinti turimą informaciją dėl „Žiburio“ mokyklos finansavimo ir padėti išreikalauti grąžinti visą mokyklai priklausančią dotacijos sumą.

Pagarbiai,

Valdybos pirmininkė

Danutė Valukonytė

Susipažinti: Religinių, tautinių ir etninių mažumų departamentui prie Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos

Šaltinis: http://e-ausra.pl