Pagrindinis puslapis Europa Vysk. Antano Baranausko fondas aptarė Suvalkų lietuvių mokyklos steigimą

Vysk. Antano Baranausko fondas aptarė Suvalkų lietuvių mokyklos steigimą

Vysk. Antano Baranausko fondas aptarė Suvalkų lietuvių mokyklos steigimą

Suvalkų lietuvių koncertas

www.e-ausra.pl

Sausio 25 d. Vysk. Antano Baranausko fondo taryba susirinko į neeilinį posėdį. Susitikti nuspręsta dėl Suvalkuose planuojamos kurti lietuviškos mokyklos, apie kurią pastaruoju metu daug kalbama, kurios steigimui pritarė tiek LLD, tiek LLB suvažiavimai.

Posėdžio metu antrus metus veikiančio Suvalkų vaikų darželio direktorė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė pristatė esamą padėtį. Informavo, kad šiuo metu vaikų darželį lanko 22 ugdytiniai, nuo rugsėjo 1 d. bus jų 30 (tai maksimalus skaičius, kurį darželis gali priimti turimose patalpose). Ir, anot direktorės, norinčiųjų yra daugiau. 2023 metais galėtų mokslą pradėti pirmoji klasė – dabartiniai penkiamečiai po dvejų metų bus pirmokai, jų yra 7. Esminis klausimas – kur tie vaikai mokysis. Taip pat direktorė informavo, kad yra įsikūręs mokyklos kūrimo tėvų komitetas, kuris padeda ieškoti sklypo jos statybai, galės pagelbėti ir kituose darbuose.

Vysk. Antano Baranausko fondo valdybos pirmininkė Danutė Valukonytė pranešė, kad fondas Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministerijai pateikė paraišką dėl mokyklos statybos Suvalkuose finansavimo. Tačiau ar ji bus patvirtinta, žinosime tik liepos mėnesį. Beje, pati paraiška yra nusiųsta be reikalingų priedų, nes jų neįmanoma pateikti, kol nėra sklypo, parengto mokyklos statybos projekto. Pasak Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos atstovės Virginijos Rinkevičienės, svarbu, kad paraiška pateikta, kokia ji bebūtų. Per Lenkijos ir Lietuvos švietimo ministerijų vadovų susitikimus Lenkijos pusė patikino, kad tautinei mažumai skirtos investicijos finansuojamos tik per Vidaus reikalų ir administracijos ministeriją. Taigi sprendimas dėl pateikto projekto liudys, ar yra Lenkijoje politinė valia statyti Suvalkuose mokyklą, ar ne.

Akivaizdu, kad iki 2023 metų neįmanoma bus šios investicijos įgyvendinti, todėl nuspręsta ieškoti vietos, kur laikinai galėtų įsikurti mokykla, kad nuo kitų metų jau čia galėtų įsisteigti pirmoji klasė. Suvalkų vaikų darželio direktorė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė buvo įpareigota suorganizuoti mokyklos steigimo komitetą, kuris suieškotų patalpas mokyklai ir užsiimtų jos steigimo darbais.

Fondo tarybos nariai išsakė nuomonę, jog vertėtų surinkti parašus suvalkiečių, kurie remia tokios mokyklos steigimą, kad būtų aiškiau apibrėžiamas poreikis.

„Aušros“ inf.