Pagrindinis puslapis Sena Voruta Vyriausybė ir Bažnyčia kviečia kartu kurti laisvos ir atsakingos tautos istoriją

Vyriausybė ir Bažnyčia kviečia kartu kurti laisvos ir atsakingos tautos istoriją

Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius 2009 m. gruodžio 14 d. pirmininkavo Dvišalės mišrios komisijos tarptautinių sutarčių su Šventuoju sostu nuostatoms vykdyti darbiniam posėdžiui.
 
Svarstant klausimą dėl Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečio paminėjimo, Vilniaus arkivyskupijos metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis informavo, kad Lietuvos ganytojai yra nusprendę 2010 metus paskelbti Padėkos už laisvę metais, kurių tema – „Esate pašaukti laisvei“. Pasak kardinolo, visi tikintieji Lietuvoje ir lietuvių bendruomenėse užsienyje bus kviečiami apmąstyti gautos laisvės dovaną bei tai, kaip visiems kartu toliau kurti laisvos ir atsakingos tautos istoriją. Ši tema ateinančiais metais bus nagrinėjama įvairiomis progomis, renginiais ir būdais tiek bažnyčios inicijuojamuose, tiek ir Vyriausybės bei kitų valdžios ir pilietinių institucijų organizuojamuose įvairiuose renginiuose.
 
Diskutuojant dėl siūlymo pakeisti teisinę normą, kad būsimi gydytojai akušeriai ginekologai ir kiti medicinos darbuotojai įgytų teisę dėl sąžinės, tikėjimo ar savo įsitikinimų atsisakyti atlikti kai kurias procedūras mokymo praktikos metu, buvo ieškomas visoms suinteresuotoms pusėms priimtinas sprendimas. Paaiškėjus aplinkybei, kad sveikatos apsaugos ministro įsakymas teisės požiūriu nebūtų pakankama priemonė, pritarta Premjero siūlymui, kad Ministro Pirmininko tarnyba drauge su Sveikatos apsaugos ministerija artimiausiu metu inicijuos tokią atsisakymo teisę įtvirtinančią įstatymo pataisą.
 
Rastas kompromisinis sprendimas ir dar dėl vieno ilgai užsitęsusio klausimo. Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas ir Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius prieš keletą metų kreipėsi į Vilniaus universiteto rektorių bei Senatą, prašydamas grąžinti Kauno arkivyskupijos archyvų dalį, per klaidą pakliuvusią į Vilniaus Universiteto bibliotekos Rankraščių skyrių (konkrečiai – kunigo Prano Račiūno fondo dalį, į kurią atsitiktinai yra patekę ir arkivyskupo Liudviko Povilonio įvairūs raštai, asmeniniai laiškai bei Kauno arkivyskupijos kurijai priklausantys dokumentai). Vilniaus universiteto rektorius akademikas Benediktas Juodka apgailestavo ir atsiprašė, kad net du Universiteto Senato sprendimai yra nepalankūs bažnyčios hierarchui. Arkivyskupas S. Tamkevičius kategoriškai nesutiko su Senato siūlymu universiteto lėšomis nukopijuoti visą vyskupo L. Povilonio archyvą ir kopijas perduoti Kauno arkivyskupijos kurijai. Kadangi buvo pateikti papildomi teiginiai, kad minimas archyvas universitetui tikrai atiteko per klaidą ir negali būti Universiteto nuosavybe, Ministras Pirmininkas pasiūlė Senatui dar kartą įsigilinti į šio prašymo esmę ir „taikiai bei gražiai išspęsti jį Kauno arkivyskupijos naudai“.
 
Nuotraukoje: Ministras Pirmininkas A. Kubilius