Pagrindinis puslapis Lietuva Mažoji Lietuva Vyko konferencija „Mažoji Lietuva – tarp praeities ir dabarties“

Vyko konferencija „Mažoji Lietuva – tarp praeities ir dabarties“

Vaidas Pamparas, Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytojas, ve.lt

Kovo 19 dieną Baltijos gimnazijoje vyko istorinė konferencija, skirta miesto visuomenei, mokytojams, mokiniams. Pranešimus skaitė ir naujausiais savo tyrinėjimais dalinosi žinomi Klaipėdos universiteto istorikai.

Doc. dr. GINTAUTAS ZABIELA savo pranešime „ Klaipėdos pilies ir senamiesčio paslaptys“ pasakojo apie naujausių piliavietės kasinėjimų atradimus. Įdomiai skambėjo įžvalga, kad Klaipėdos piliavietės kasinėjimai savo apimtimi ir mastais prilygsta Vilniaus Valdovų rūmų tyrinėjimams.

Doktorantė INDRĖ ŠIMKUTĖ pranešime „ Svaigiųjų gėrimų vartojimo kultūra Klaipėdoje XVI – XVIII a. aptarė tų šimtmečių klaipėdiečių bendravimo papročius ir ryškėjusią turtinę diferenciaciją.

Dr. VASILIJUS SAFRONOVAS pranešime „Donelaičio reikšmių kaita skirtingose nacionalinėse kultūrose“ labai originaliai išryškino paradoksalią tendenciją – Donelaičio vardo išplėtojimą sovietmečiu.

Prof. dr. DAIVA KŠANIENĖ pranešime „ Muzika Prūsijos Lietuvoje XIX – XX a. pirmoje pusėje“ išsamiai aptarė kamerinės muzikos formavimosi tendencijas to meto Mažojoje Lietuvoje.

Prof. dr. ROMA BONČKUTĖ pranešime „ XIX a. raštijos veikėjai ir jų ryšiai su Prūsijos Lietuva“ labai įtaigiai ir išsamiai atskleidė K.Donelaičio rašto įtaką S.Daukanto lietuviškų darbų rašymui.

Magistrantas DARIUS BARASA pranešime „ Kasdieninis parapijos gyvenimas Prūsijos Lietuvoje XVI- XVII a.“ aptarė kasdienio žmonių gyvenimo tendencijas – tarpusavio santykius, požiūrį į bažnyčios lankymą, nusikaltimus ir bausmes už juos.

Docentė Dr. SILVA POCYTĖ pranešime „ Laidojimo kultūra ir antkapiniai paminklai Klaipėdos krašte“ dalijosi naujausių tyrinėjimų medžiaga. Liūdinančiai konstatavo, kad dalyje senųjų kapinių senieji paminklai neprižiūrimi ir net grobstomi.

Mažosios Lietuvos paveldą meninėse programose betarpiškai pristatė Vaikų ir jaunimo ansamblis „ Vorusnėlė“ bei Stačio Šimkaus konservatorijos mokiniai.

Mažosios Lietuvos istorinė praeitis labai svarbi lietuvių kalbos ir literatūros formavimuisi, suteikusi ypač svarbių impulsų dabartinės tautos susidarymui. Deja, šio krašto netolima praeitis labai sukrečianti ir išsiskirianti didžiuliais žmonių praradimais. Konferencijos dalyviai pabrėžė pranešimų išsamumą, džiaugėsi galėję praplėsti savo žinias ir pažinimo akiratį.

Bendras pakilias konferencijos dalyvių pažinumo nuotaikas galima iliustruoti Baltijos gimnazijos 9 klasės mokinio Beno Volodzkos mintimis:“ Konferencija “ Mažoji Lietuva: tarp praeities ir dabarties“ buvo įdomi ir naudinga. Ko anksčiau nežinojau – sužinojau šioje konferencijoje. Su didžiuliu susidomėjimu išklausiau docento Gintauto Zabielos pranešimo apie Klaipėdos pilies ir senamiesčio paslaptis. Ogi pasirodo, kad Klaipėda dar ne visas paslaptis yra atskleidusi. Lauksime naujų tyrinėjimų ir susitikimo su docentu.

Įdomus doktorantės Indrės Šimkutės pranešimas apie svaigių jų gėrimų vartojimo kultūrą Klaipėdoje. Taip pat buvo įdomu stebėti, kad su Vasilijaus Safronovo mintimis išsakytomis pranešime apie K.Donelaitį nelabai sutiko prof. R.Bončkutė. su dideliu dėmesiu išklausiau ir kitus mokslininkų pranešimus. Tokioje mokslinėje konferencijoje dalyvavau pirmą kartą ir neapsirikau: buvo įdomu, naudinga, daug sužinojau apie gimtąjį Klaipėdos miestą, jo kultūrą ir žmones.“

Baigdama konferenciją Baltijos gimnazijos istorijos mokytoja Alvydė Jurėnienė padėkojo pranešėjams, palinkėjo jiems sėkmės tolimesniuose istorinių tyrinėjimų baruose.

Labai bus įdomu susitikti kituose Mažosios Lietuvos pažinimo aptarimuose.

zemaitijospaveldas.eu nuotr.