Pagrindinis puslapis Lietuva Mažoji Lietuva Vydūno palaikų perlaidojimo 25-mečio sukakties paminėjimas

Vydūno palaikų perlaidojimo 25-mečio sukakties paminėjimas

Vilkyškiai – Bitėnai

PROGRAMA

 

12.00 – 14.00  Konferencija Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje

Moderatorė Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė

Sveikinimo žodis

Pranešimai:

 • Vacys Bagdonavičius. Vydūno grįžimas ir Mažosios Lietuvos panteono tapsmas.

 • Saulius Sodonis. Grįžtančio Vydūno belaukiant.

 • Martynas Purvinas, Marija Purvinienė. Mažosios Lietuvos panteoną kuriant.

 • Miroslav Danys (Detmoldas, Vokietija). Vydūnas Lippėje šiandien.

 

Pasisakymai.

Vargonuoja:  Laura Matuzaitė-Kairienė

Skaitovai: Rita Juodelienė, Irena Tumavičiūtė,  Tomas Šečkus.

14.30 -15.30 Prisiminimo  ir  pagerbimo valanda Bitėnų kapinėse.

Vedėjas – žurnalistas Saulius Sodonis

Prie Vydūno kapo:

Vydūno draugijos dainininkų atliekama Vydūno „Lietuvių giesmė“ (Vydūno draugijos himnas).

 • Sauliaus Sodonio įžanginis žodis.
 • Vydūno draugijos Garbės pirmininko Vacio Bagdonavičiaus žodis.
 • Kalbų, pasakytų 1991 m. spalio 19 d. perlaidojant Vydūno palaikus, fragmentai.

 Skaito aktoriai Rita Juodelienė, Irena Tumavičiūtė, Tomas Šečkus.

Kenotafų Vydūno žmonai Klarai Fiulhazei –   Storost ir Martai Raišukytei  atidengimas.

 • Vydūno draugijos pirmininko Tomo Staniko žodis.
 • Vydūno „Susivokimo malda“. Skaito aktorė Rita Juodelienė.

Martyno Jankaus ir jo šeimos narių, Kondratavičių šeimos narių, Jono                  Vanagaičio, Valterio Didžio, Valterio Kristupo Banaičio, Jono Gudavičiaus kapų,  Enzio Jagomasto, Tilžės akto signatarų kenotafų pagerbimas.                                                                         

Tylos minutė prie Jono Gudavičiaus kapo, skirta pagerbti Amžinybėn išėjusius aktyvius Vydūno perlaidojimo ir  Bitėnų kapinių tvarkymo  dalyvius: Evą Labutytę, Evą Jankutę, Donatą   Stukaitę, Albiną  Bačelį, Julių Balčiauską, Joną Gudavičių, Vytautą Gurevičių, Vytautą Kaltenį, Antaną Stungurį, Kazimierą Žemgulį.

Prie kapinių vartų:

 • Vartų statytojų laiškas ateities kartoms.

 Skaito aktorius Tomas Šečkus.

 

Muzikiniai renginio intarpai:

 Etnografinis ansamblis „Verdainė“  (vadovė Regina Jokubaitytė) ir Vydūno draugijos dainininkai (vadovė Eglė Burkšaitytė).

 

16.00 – 17.00 Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus, Bitėnai

 • Parodos, skirtos Vydūno palaikų perlaidojimui ir Bitėnų kapinių atgimimui, pristatymas.
 • Malonus pabendravimas prie arbatos.
 • Atsisveikinimas