Pagrindinis puslapis Lietuva Mažoji Lietuva Vydūno draugija išsirinko naują vadovą

Vydūno draugija išsirinko naują vadovą

Vydūno draugija išsirinko naują vadovą

Saulius Sodonis, www.silaineskrastas.lt

Rugsėjo 5 d. Vilniuje, Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, buvusiuose Vileišių rūmuose, įvyko Vydūno draugijos suvažiavimas. Jo metu aptarti per keletą metų nuveikti darbai, išrinkta nauja draugijos vadovybė. O taip pat prisimintas šios draugijos įkūrimo iniciatorius, didžiausias Vydūno darbų bei gyvenimo tyrinėtojas Vacys Bagdonavičius.

Kaip jau įprasta tokiuose renginiuose, suvažiavimas prasidėjo Vydūno giesme „Mes Lietuvos vaikai“, kuri yra šios draugijos himnas. Paprašyta suvažiavimui pirmininkauti išrinkto Algimanto Jucevičiaus. Aušra Martišiūtė – Linartienė prisiminė šiais metais mirusio V. Bagdonavičių darbus gilinantis į Vydūno kūrybą ir jo gyvenimą. Drauge su juo ne vienerius metus tyrinėjusi Vydūno dramas, A. Martišiūtė – Linartienė labai jautriai prisiminė buvusį ilgametį bendramintį, draugijos Garbės pirmininką V. Bagdonavičių.

Ilgametis Vydūno draugijos pirmininkas Tomas Stanikas pateikė pirmininko ataskaitą. Darbų per jo kadenciją atlikta labai nemažai (su nuveiktais darbais galima susipažinti paspaudus čia). Tai ir dėl T. Staniko sugebėjimų, ir dėl draugijos būrio žmonių darbštumo, ir dėl organizacinių dalykų kiek ilgiau, nei numato draugijos įstatai, trukusios pirmininko kadencijos. Gausiais plojimais padėkoję už darbą, suvažiavimo dalyviai Tomą Staniką išrinko Vydūno draugijos Garbės pirmininku.  Susirinkusieji taip pat išklausė revizijos komiteto pirmininko Algirdo Sagato ataskaitą apie piniginius draugijos reikalus.

Suvažiavimo dalyviai ne tik išklausė bei pritarė buvusios draugijos vadovybės darbams, bet ir išsirinko naują vadovybę – pirmininką, valdybą bei tarybą. Vienbalsiai naująją Vydūno draugijos pirmininke  buvo išrinkta Aušra Martišiūtė – Linartienė. Ji Mažosios Lietuvos filosofo bei rašytojo dramų tyrinėtoja, daug bendravusi su V. Bagdonavičiumi, todėl tai būtų lyg šio pradėtų sumanymų darbų tęsėja. Buvo išrinkti du draugijos pirmininko pavaduotojai. Jais tapo sveiko gyvenimo būdo propaguotojas Algimantas Jucevičius bei Vydūno kūrybos tyrinėtoja Nijolė Laurinkienė. Šie vydūnistai bei šiaulietė Jurgita Gedminienė ir tauragiškis Eligijus Valskis taip pat sudarys ir valdybą. Taip pat išrinkta ir Vydūno draugijos taryba. Į ją buvo siūlomi žmonės iš regionų, kad kuo plačiau atstovautų įvairius Lietuvos kraštus.

Dauguma draugijos narių atvyko į suvažiavimą Vilniuje. Tačiau draugijos narės Rita Tarvydienė iš Kintų bei Sigutė Augutienė dalyvavo posėdyje pasinaudojant šiuolaikinėmis technologijomis nuotoliniu būdu. Panašiai ateityje bus rengiami ir Vydūno draugijos tarybos posėdžiai.

Suvažiavimą užbaigė Eglės Burkšaitytė V. Bagdonavičiui skirta giesmė.

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/vyduno-draugija-issirinko-nauja-vadova/