Pagrindinis puslapis Lietuva Rytų Lietuva VRM nepritarė Pietryčių Lietuvos plėtros fondo kūrimui

VRM nepritarė Pietryčių Lietuvos plėtros fondo kūrimui

www.alkas.lt, R. Martelio knygos „Lenkija ir mes“ viršelio fragmentas

Vidaus reikalų ministerija nusprendė nepritarti Seime svarstomam įstatymo projektui kuriuo numatoma įkurti Pietryčių Lietuvos regiono plėtros fondą (PLRPF) skirtą finansuoti nuo Lenkijos okupacijos laikų iki šiol ekonomiškai ir kultūriškai deramai neišvystytam, vienam silpniausių Lietuvos regionų, kurį sudaro Vilniaus ir Šalčininkų rajonai.

Pasak VRM dabartinis teisinis reguliavimas yra pakankamas tam, kad galima būtų vystyti regionų politiką. VRM valdininkų nuomone kurie siūlomo įstatymo projekto straipsniai gali nepagrįstai riboti Vyriausybės įgaliojimus ir prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai. VRM teigia, kad yra netikslinga nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Pietryčių Lietuvoje reguliuoti atskiru įstatymu, juo labiau, kad šiuos dalykus jau reglamentuoja jau esamas Regioninės plėtros įstatymas.

Primename, kad PLRPF projektą dar praėjusioje Seimo kadencijoje 2012 m. rugsėjo 5 d. Seimui pasiūlė trys TS-LKD frakcijos nariai: Valentinas Stundys, Paulius Saudargas ir Audronis Ažubalis tuomet ėjęs Užsienio reikalų ministro pareigas.

Siūlomame projekte yra numatyta, kad į steigiamą fondą būtų pervedamas 1 nuošimtis pajamų gautų iš alkoholinių gėrimų ir apdoroto tabako akcizo mokesčio. Tai sudarytų daugiau ne 5 mln. eurų sumą. Už šias lėšas būtų  galima vystyti vietos bendruomenių veiklą, remti socialinius, sporto ir kultūros projektus, statyti ir renovuoti ugdymo įstaigų ir kitus viešuosius statinius.

Įstatymo projekto autoriai atkreipia dėmesį, kad pietryčių Lietuvos  regionas, kurį sudaro Vilniaus ir Šalčininkų rajonai yra vienas ekonomiškai silpniausių Lietuvoje. Šis regionas pagal pasaulines ir ES šalių narių tendencijas, „turėtų būti labiausiai ekonomiškai išvystytas dėl prie jo esančios valstybės sostinės, tačiau yra priešingai – regionas pagal daugelį socioekonominių ir kriminogeninių rodiklių atsilieka ne tik nuo prie kitų didmiesčių esančių administracinių rajonų, tačiau konkrečiais aspektais yra apskritai prasčiausioje situacijoje visoje Lietuvoje“, – rašoma įstatymo projekto aiškinamajame rašte.

Pasak projekto teikėjų, nedarbo lygis Vilniaus rajone ~5%, o nusikalstam­u­mas net pusantro karto didesnis nei Kauno ar Klaipėdos rajonuose. Nuo Lietuvos vidurkio ir kitų prie didmiesčių esančių rajonų taip pat atsilieka darbo užmokesčio dydis šiame regione. Nusikalstamumas čia žymiai lenkia visos Lietuvos vidurkį. Vilniaus rajono gyventojų dalyvavimas kultūros ir sporto renginiuose yra 5 kartus mažesnis nei Kauno rajone.

Į siūlomą steigti tokį fondą nepalankiai žiūri ir Pietryčių Lietuvą užvaldžiusios vadinamosios Lietuvos lenkų rinkimų akcijos politikai (LLRA), nes matyt būgštauja, kad lėšų skirstymo veikla neišslystų iš jų rankų.

Seimas šiam įstatymo projektui yra pritaręs po pateikimo.