Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam Vladui Tautvidui RAČIŪNUI (1935–2019) atminti

Vladui Tautvidui RAČIŪNUI (1935–2019) atminti

Vladui Tautvidui RAČIŪNUI (1935–2019) atminti

 

Yra žmogus – yra ir jo problemos,

Nebus žmogaus – problemos visos žus.

Nebus tautos – nebus jokios problemos:

Kalbos, tikybos, rašto ir minties. (Vyt. Cinauskas)

 

Laisvės kovų dalyvis Vladas Tautvidas Račiūnas gimė 1935 m. rugsėjo 28 d. Šiauliuose. 1950 m. įstojo į Naujosios Lietuvos jaunimo sąjungą (NLJS), kuriai vadovavo Romualdas Šimeliūnas.

Dirbdamas Šiauliuose „Titnago“ spaustuvėje V. T. Račiūnas išnešė 7 kg 750 g šrifto, dažų, klišių. Platino mieste antitarybinius atsišaukimus, ragino jaunimą kovoti su okupantu.

Susekus buvo suimtas ir po tardymo teisiamas Šiaulių srities Valstybės saugumo ministerijos (MGB) karinio tribunolo. 1952 m. birželio 29 d. buvo nuteistas pagal 58-1 „a“ straipsnį 25-eriems metams laisvės atėmimo su turto konfiskacija.

Po Stalino mirties buvo reabilituotas. 1955 m. grįžęs į Lietuvą, negalėjo įsidarbinti, sunkiai gaudavo darbą. Sūnui nebuvo leidžiama vykti žaisti su „Žalgirio“ futbolo komanda į užsienį dėl tėvo praeities.

Tiek iškentėjęs liko ramus, tylus, darbštus, draugiškas. Mėgo medžioti, gamtą. Buvo tikras ąžuolas, ne drebulė. Toks jis liks mūsų atmintyje. 2019 m. liepos 28 d. išėjo Lietuvon amžino poilsio. Ilsėkis.

Šeima, artimieji, draugai,

Pagirių tremtinių bendrijos nariai