Pagrindinis puslapis Aktualioji publicistika Visuomenininkų pareiškimas dėl Lietuvos mokslo tarybos sprendimo nefinansuoti R. Ozolo rinktinių raštų leidybos

Visuomenininkų pareiškimas dėl Lietuvos mokslo tarybos sprendimo nefinansuoti R. Ozolo rinktinių raštų leidybos

Visuomenininkų pareiškimas dėl Lietuvos mokslo tarybos sprendimo nefinansuoti R. Ozolo rinktinių raštų leidybos

www.propatria.lt

Ramūnui Karbauskiui 

Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkui

Eugenijui Jovaišai 

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkui

 

Algirdui Monkevičiui 

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministrui

Valdemarui Razumui

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkui

 

Dėl Lietuvos mokslo tarybos sprendimo nefinansuoti Romualdo Ozolo rinktinių raštų leidybos 

Minime Romualdo Ozolo (1939-2015) – filosofo, Sąjūdžio kūrėjo, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro – 80-ąsias gimimo metines. Įvairiapusė akademinė, kultūrininko, Sąjūdžio ideologo, Kovo 11-osios valstybės kūrėjo, Centro judėjimo ir partijos lyderio patirtis lėmė išskirtinį mūsų valstybei R. Ozolo filosofinį, kultūrinį, politinį, eseistinį palikimą, kuris nėra deramai suprastas ir įvertintas. Jo mintis aprėpia kultūrinę ir politinę tautos ir valstybės raidą, palikimas ypač svarbus jaunimui, stokojančiam istorinės ir politinės nuovokos.

Seimo valdybos sudaryta Romualdo Ozolo 80-ųjų metinių minėjimo programos darbo grupė numatė parengti ir išleisti keturis R. Ozolo rinktinių raštų tomus. R. Ozolo rinktinių raštų leidybos priemonės vykdymas pavestas Vilniaus universiteto mokslininkų grupei. Dėl rinktinių raštų leidybos finansavimo teiktos paraiškos Lietuvos mokslų tarybos (LMT) Lituanistikos programai.

R. Ozolo 80-čio paminėjimo išvakarėse LMT apeliacinė komisija patvirtino ekspertinio vertinimo išvadą  neskirti finansavimo R. Ozolo rinktinių raštų leidybai. Tokia LMT pozicija liudija abejingumą valstybei reikšmingų tyrimų vykdymui, parodyta nepagarba Sąjūdžio ir valstybės kūrėjų atminimui. LMT sprendimas nefinansuoti R. Ozolo rinktinių raštų leidybos turi būti vertinamas kaip neatsakingas ir nusikalstamas veikimas prieš lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės saugumo ir išlikimo interesus.

Išleisti R. Ozolo kūrybinį palikimą nepaprastai svarbu ne tik dėl jo bendros didžiulės išliekamosios vertės. Mūsų dienomis tai darosi ypač aktualu ir todėl, kad R. Ozolas buvo ir unikaliai toliaregiškas politinis mąstytojas. Jo tikslios ir daugiau kaip prieš du dešimtmečius pranašiškai išsakytos įžvalgos apie pasaulio, Europos ir Lietuvos ateitį yra beveik vienintelės turimos intelektualinės gairės, galinčios padėti Lietuvos visuomenei ir valstybei susiorientuoti sparčiai kintančiame ir vis pavojingesniu tampančiame pasaulyje. Tačiau dėl egzistuojančios ydingos mokslinių projektų vertinimo ir atrankos tvarkos visuomenės ir akademinės bendruomenės galimybes susipažinti su R. Ozolo palikimu griauna anonimiški ir niekam neatsakingi ekspertai, dėl antitautinių ir antivalstybinių nuostatų ir/arba kvalifikacijos stokos net nepajėgiantys suvokti R. Ozolo kūrybinio paveldo intelektualinės vertės ir egzistencinės  jo reikšmės su augančiais geopolitiniais ir saugumo iššūkiais susiduriančiai Lietuvos valstybei.

Lietuvos mokslų taryba yra Seimo įsteigta institucija Seimui ir Vyriausybei patarianti mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais, pagrindinė mokslinius tyrimus finansuojanti institucija, vykdanti užsakomuosius valstybės, tarp jų ir prioritetiniais deklaruojamus lituanistinius tyrimus. Todėl Seimas turėtų pareigą išsiaiškinti, ar LMT tikslingai panaudoja valstybės skiriamas didžiules lėšas? Ar turi aiškią tautos ir valstybės reikmes atliepiančią politiką? Ar nesama lėšų švaistymo abejotiniems pseudomoksliniams projektams, kurie yra tiesiog žalingi Lietuvai? Ar nevertėtų atlikti LMT veiklos auditą, išsiaiškinant mokslinių tyrimų finansavimo tvarką ir finansuojamų projektų vertę?

2019 m. sausio 31 d.

Pasirašo:

Bronius Genzelis

Jūratė Laučiūtė

Neringa Lašienė

Antanas Buračas

Nijolė Neverauskienė

Gediminas Lašas

Vytautas Radžvilas

Nijolė Radavičienė

Alvydas Pauliukevičius

Albertas Sinevičius

Vitalija Dovydėnienė

Vytautas Girdzijauskas

Leonas Ašmantas

Leonas Kerosierius

Kęstutis Tamašauskas

Rimvydas Jasinevičius

Leonora Daugudienė

Algirdas Barzinskas

Vytautas Knašys

Virginija Oliškevičienė

Angelė Šarlauskienė

Vytas Navickas

Ugnė Lasevičiūtė

Rita Bacevičienė

Jonas Biržiškis

Raimundas Gaižauskas

Jonas Punys

Arvydas Janulaitis

Virginijus Šmigelskas

Dalia Tarailienė

Vytautas Rubavičius

Saulius Kruopis

Juozas Šatas

Alvydas Medalinskas

Marytė Speičienė

Saulius Stasiūnas

Leonas Milčius

Vincentas Jasiulevičius

Ina Šaučiūnienė

Irena Andrukaitienė

Saulius Lapienis

Juozas Antanavičius

Linas Medelis

Robertas Kuoras

Zita Krivickienė

Vytautas Daujotis

Marius Kundrotas

Audronė Gudienė

Valentinas Sventickas

Danutė Mankeliūnaitė

Juozas Lapienis

Algirdas Každailis

Donatas Balčiauskas

Jūratė Punienė

Gintaras Songaila

Eugenijus Petrovas

Nijolė Jurėnienė

Antanas Andrijauskas

Alvydas Mituzas

Vytautas Musteikis

Erika Drungytė

Ulijanina Narkevičienė

Elana Astramovič

Eugenijus Skrupskelis

Albina Baranauskienė

Liongina Juozaitienė

Romualdas Grigas

Petras Musteikis

Rimantas Morkvėnas

Česlovas Kalenda

Stanislovas Buchaveckas

Kęstutis Dubnikas

Gytis Lukšas

Arvydas Leščinskas

Zita Kutraitė

Romas Pakalnis

Kęstutis Jarašiūnas

Parašų autentiškumą patvirtinu: Romas Pakalnis