Pagrindinis puslapis Uncategorized Visgirdų ąžuolas Akmenų Rūžos puošmena

Visgirdų ąžuolas Akmenų Rūžos puošmena

Dauguma yra girdėję apie Prūsijos Romovėje augusi šventą trikamienį ąžuolą, prie kurio visų aisčių vyriausias Krivių Krivaitis atnašavo aukas dievams. Šiandien retai kur pamatysi tokių ąžuolų. Išskirtinis trikamienis Visgirdų ąžuolas augantis netoli Šiaulių ant Akmenų Rūžos šiais metais buvo paskelbtas valstybės saugomų gamtos paveldo objektu.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija patikėjo Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubui „Aukuras“ parengti 20 naujų gamtos paveldo požymių turinčių objektų aprašus, kad šiuos skelbti saugomais. 2012 m. aplinkos ministras patvirtino 12 naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų Šiaulių rajone. Dar 8-nis gamtos paveldo objektus saugomais turi paskelbti Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

2012 m. rugsėjo 27 d. Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas „Aukuras“ ir Aukštelkės kaimo bendruomenė „Aukštarūžė“ surengė talka prie Visgirdų ąžuolo. 20 talkos dalyvių pjovė ir nešė į krūvas krūmus bei žolę, surinko šiukšles. Buvo aplankyti ir kiti gretimai augantys ąžuolai milžinai, įspūdingi rieduliai. Atidengtas ąžuolas tapo įspūdingiausios Akmenų Rūžos atkarpos puošmena.

Prieš talką Visgirdų ąžuolo savininkams Juozui ir Liudvinai Minelgams buvo įteiktas „Paveldo draugų“ pažymėjimas už gamtos paveldo vertybių saugojimą ir puoselėjimą. Paveldo draugų pažymėjimai įteikiami savininkams, kurių žemėje yra valstybės saugomi ar nesaugomi gamtos ir kultūros paveldo vertybės požymius turintys objektai, kuriais jie rūpinasi. Prieš kelis metus pradėto telkti Paveldo draugų judėjimo siekis paraginti organizacijas, pavienius žmones pažinti, įprasminti, globoti, remti ir prikelti gyvenimui mūsų tautos paveldą, kad kiekviena gamtos ir kultūros paveldo vertybė turėtų draugą.

Kviečiame būti paveldo draugais.

D. Ramančionio nuotr.

Darius Ramančionis, Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos, klubo „Aukuras“ pirmininkas, Aušros al. 15, LT-76299 Šiauliai, tel. 868612612, info@aukuras.lt, www.aukuras.lt