Pagrindinis puslapis Lietuva Vilniaus rajone smarkiai auganti Riešės gimnazija skaidoma į dvi mokyklas

Vilniaus rajone smarkiai auganti Riešės gimnazija skaidoma į dvi mokyklas

Vilniaus rajone smarkiai auganti Riešės gimnazija skaidoma į dvi mokyklas

Riešės gimnazija. Riešės gimnazijos nuotr.

www.voruta.lt

Stiprinant ugdymo kokybę Riešės gimnazija, priklausanti ministerijai, bus išskaidyta į dvi atskiras ir savarankiškas mokyklas lietuvių mokomąja kalba – Riešės gimnaziją ir Bukiškių progimnaziją. Iki šiol Bukiškės progimnazija yra tik Riešės gimnazijos skyrius ir neturi savarankiško juridinio asmens statuso. Tokiam Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui pritarė Vyriausybė.

„Ne visuose šalies regionuose mažėja gyventojų. Kai kuriose vietovėse vyksta atvirkštinis procesas – vaikų daugėja. Riešės gimnazija su savo ikimokyklinio ugdymo skyriumi Avižieniuose ir progimnazijos skyriumi Bukiškėse yra didžiausia mokykla Vilniaus rajone. Čia ugdomi 1746 vaikai. Avižienių seniūnijos gyventojų sparčiai gausėja, čia nuolat kuriasi jaunos šeimos, švietimo įstaigų lietuvių kalba labai trūksta, nebeįstengiama priimti visų čia mokytis pageidaujančių vaikų. Įsteigus atskirą Bukiškių progimnaziją su Avižienių ir Karvio ikimokyklinio ugdymo skyriais, bus sudarytos geresnės sąlygos vaikams ugdytis valstybine kalba, stiprės Bukiškės progimnazija, ugdymo kokybė, mokytojams bus sudarytos geresnės darbo sąlygos“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Riešės gimnazijoje lietuvių kalba ugdomi vaikai nuo ikimokyklinio amžiaus iki baigiamųjų klasių, o Bukiškės progimnazijoje – nuo ikimokyklinukų iki 8 klasės. Numatoma, kad Bukiškės progimnazijoje palaipsniui augs vaikų skaičius. Dabar pradinės 1–3 klasės suformuotos po 2 komplektus. Kitais mokslo metais toliau numatoma visas pradines klases suformuoti dviem komplektais.

Per dvejus metus ir 5–8 klasėse taip pat bus pradėtos formuoti po dvi paralelias klases. 2022–2023 m. m. planuojama, kad Bukiškės progimnazijoje ir jos Avižienių ir Karvio ikimokyklinio ugdymo skyriuose bus ugdoma apie 400 vaikų. Bukiškės progimnazijai nuo naujų mokslo metų reikės papildomų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, taip pat darbuotojų ūkinėms ir administracinėms funkcijoms užtikrinti, pvz., vairuotojo, buhalterio, bibliotekininko, IT specialisto ir kt.

Riešės gimnazijos reorganizavimas numatytas švietimo, mokslo ir sporto ministrės J. Šiugždinienės šiemet kovą įsakymu patvirtintame Tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrajame plane. Švietimo įstatyme numatyta, kad vietovėse, kuriose savivaldybė neužtikrina mokinių teisės mokytis valstybine kalba, gali būti steigiamos valstybinės mokyklos, kuriose ugdymo programos vykdomos valstybine kalba.

Dabar Lietuvoje yra 25 bendrojo ugdymo mokyklos, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Naujienos iš interneto