Pagrindinis puslapis Pasaulis Žydai Vilniaus pirkliai žydai 1801-1861 metais (sąrašas)

Vilniaus pirkliai žydai 1801-1861 metais (sąrašas)

Pristatome Aelitos Ambrulevičiūtės knygą

Pirmą kartą Lietuvos istoriografijoje paskelbti Vilniaus pirklių žydų sąrašai 1801–1861 metais. Lietuvoje pirklių istorija nebuvo tyrinėta. Istorikai nagrinėjo tik atskirus pirklių istorijos socioekonominės veikos aspektus. Tačiau specialiai nekėlė klausimo, kaip formavosi ekonominių struktūrų veiklos teisinis pagrindas, kokia buvo verslo praktika. Taip pat nėra tyrinėtos tokios svarbios problemos kaip pirklių veiklos sąlygos, organizavimas ir raida, jų vaidmuo visuomenės gyvenime, ekonominis ir socialinis aktyvumas, nebandyta pažvelgti į pirklius kaip į visuomenės sluoksnį ir pan. Todėl šiai, istoriografijoje susidariusiai spragai užpildyti, būtina iš esmės pradėti naujus socioekonominės istorijos tyrimus XIX a. Lietuvoje, išskiriant vieną svarbiausių objektų – verslo žmonių (pirklių) istoriją.

Knygoje pateikta su pirklių ekonomine veikla susijusi informacija (duomenys apie pirklių įmonių veiklą, jų prekybos apyvartą, įmonių adresai) yra pravarti mokslininkams, tyrinėjantiems Lietuvos ekonomikos istoriją. Naujų žinių apie pagrindinį Vilniaus verslo žmonių sluoksnį XIX a. pirmojoje pusėje galės pasisemti ir tiesiog besidomintys Lietuvos istorija žmonės. Taip pat tikėtina, kad pirklių istorija sudomins dabartinės Lietuvos verslo sluoksnius, ir įtrauks juos į krašto istorijos pažinimo procesą.

Knygą galima įsigyti Žydų kultūros ir informacijos centre

Mėsinių g. 3A/5, Vilniuje I-V 12-18 VI  12-16 Tel. Nr. 85 2616422 El – paštas: info@jewishcenter.lt