Pagrindinis puslapis Sena Voruta Vilniaus paveikslų galerijoje – Jūros Marijos Baužytės knygos „Pavėlavę lieka stotyje“ pristatymas

Vilniaus paveikslų galerijoje – Jūros Marijos Baužytės knygos „Pavėlavę lieka stotyje“ pristatymas

Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4) 2009 m. lapkričio 5 d., ketvirtadienį, 17.30 val. vyks Jūros Marijos Baužytės knygos „Pavėlavę lieka stotyje“ pristatymas.
 
Renginyje dalyvaus knygos autorė, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, aktorė Gražina Urbonaitė, dailininkas Aleksandras Petrulis.
 
Naujausią savo knygą „Pavėlavę lieka stotyje“ J. M. Baužytė skiria „žurnalistams, žiniasklaidos gerbėjams ir nekentėjams.“ Pasak autorės, „mano kartos žmonėms, podraug ir žurnalistams, teko ir nūnai tenka patirti itin daug išbandymų, istorinių lūžių, audringų pokyčių, iš esmės pakeitusių ne tik politines santvarkas, bet ir visą gyvenimą XX ir XXI amžių sandūroje. Knygoje spausdinamuose laiškuose esanti patirtis įgyta triūsiant spaudoje. Tas turtas kasdien kaupėsi atminties skrynioje, grūdelis po grūdelio, trupinėlis po trupinėlio pilnėjo, brendo. Įvykiai skatino iš naujo apmąstyti prabėgusias dienas ir dabartį, žvelgti į ateitį, nūdieniškai vertinti reiškinius, pokyčius.“

Anot prof. Vytauto Vitkausko, „Jūra Baužytė pateikia nepaprastą knygą – tiesiog Lietuvos gyvenimo panoramą. Jos raštų stiliaus skaidrumas lyg kokia skambanti graudi gėla labai patraukia skaitytoją… Nuobodžioje mūsų literatūroje, blevyzgų ir keiksmažodžių tvane, ši knyga tviekste nutvieks skaitytojus gerumu ir švelnumu, gera ir spalvinga kalba.“
 
Knygos autorė J. M. Baužytė gimė Žemaitijoje, Kuršėnuose. Baigė Panevėžio 2–ąją mergaičių gimnaziją, Vilniaus universitete įgijo žurnalistės specialybę. Dirbo respublikinių leidinių redakcijose korespondente, skyriaus vedėja. Kelerius metus vadovavo Lietuvos žurnalistų sąjungos publicistikos sekcijai. Yra nusipelniusi Lietuvos žurnalistė.
 
Išleisti trys J. M. Baužytės publicistikos rinkiniai: „Išdalyta saulė“, „Žirgai lekia per rūką“, „Šviesa iš toli“. Po Stasio Štikelio mirties ji sudarė bei parengė spaudai šio žurnalisto monografiją „Eterio šviesa“ (Lietuvos radijo istorija 1919–1940 m.), kuri 2001 m. buvo apdovanota Vinco Kudirkos premija, ir to paties autoriaus knygą „Lenkiuosi gimtinei“. Redagavo buvusio Nepriklausomos Lietuvos seimo pirmininko ir švietimo ministro Konstantino Šakenio prisiminimų dvitomį „Vaizdai ir mintys nelaisvėje“, kitas knygas.
 
2008 m. J. M. Baužytė yra apdovanota Lietuvos žurnalistų sąjungos medaliu ,,Už nuopelnus žurnalistikai“.
 
Išsamesnę informaciją apie renginį teikia autorė J. M. Baužytė, tel. 2460338, 8 678 25921
 
Lietuvos dailės muziejus,
LDM Ryšių su visuomene centras Lina Paukštienė, tel. 262 18 83, 8 682 45 300
 
Nuotraukoje: J. M. Baužytės knygos „Pavėlavę lieka stotyje“ viršelis