Pagrindinis puslapis Sena Voruta Vilniaus krašto užgrobimo 90-metis

Vilniaus krašto užgrobimo 90-metis

2010 m. spalio 9 dieną, šeštadienį, maloniai kviečiame į Suvalkų sutarties pasirašymo ir jos sulaužymo 90-mečio minėjimo renginius.
 
12.00 val. – Minėjimas – konferencija Vilniaus rotušėje
 
 
Pranešimus skaitys:
 
Akad. Antanas Tyla „Vilniaus krašto užgrobimas, sulaužius Suvalkų sutartį“
 
Europos parlamento narys, prof. Vytautas Landsbergis „Didžioji Juzefo Pilsudskio klaida“
 
Dr. Kazimieras Garšva „Vilniaus krašto okupacijos padariniai“
 
LR Seimo narys Gintaras Songaila „Lenkijos ir Lietuvos ateitis – ar įmanoma pasitikėti?“
 
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos moksleivių rašinių „Lenkijos okupacijos (1920 m.-1939 m.) pasekmės Rytų Lietuvai“ pristatymas.
 
 
Meninę programą atliks:
 
Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“ (vadovas Tadas Šumskas)
 
Veiks Vytauto Didžiojo karo muziejaus kilnojamoji paroda apie Širvintų mūšį.
 
 
14.00 val. – žuvusiųjų kovose už Lietuvos Nepriklausomybę ir Vilniaus kraštą pagerbimas Rasų kapinėse.
 
Rengėjai: Kultūros ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Švietimo ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus Rotušė, „Vilnijos“ draugija, Lietuvos Sąjūdis
 
Nuotraukoje: Suvalkų konferencija: kairėje pusėje – Lenkijos, dešinėje – Lietuvos delegatai