Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam Vilniaus kraštas neteko nenuilstančio lietuvybės puoselėtojo, gerbiamo mokytojo ir ilgamečio Maišiagalos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo gimnazijos vadovo Valdo Fausto Kuzelio (1936-2021)

Vilniaus kraštas neteko nenuilstančio lietuvybės puoselėtojo, gerbiamo mokytojo ir ilgamečio Maišiagalos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo gimnazijos vadovo Valdo Fausto Kuzelio (1936-2021)

Vilniaus kraštas neteko nenuilstančio lietuvybės puoselėtojo, gerbiamo mokytojo ir ilgamečio Maišiagalos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo gimnazijos vadovo Valdo Fausto Kuzelio (1936-2021)

Valdas Faustas Kuzelis

www.voruta.lt

Vilniaus kraštas neteko nenuilstančio lietuvybės puoselėtojo, gerbiamo mokytojo ir ilgamečio Maišiagalos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo gimnazijos vadovo Valdo Fausto Kuzelio.

Valdas Faustas Kuzelis 1954 metais baigė Saldutiškio vidurinę mokyklą. Studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute, fizikos – matematikos fakultete. Institutą baigė 1960  metais įgijęs matematikos mokytojo specialybę. Su paskyrimu, tais pačiais metais, atvyko dirbti į Maišiagalą ir pasiliko visiems laikams. Maišiagaloje rado trikalbę mokyklą> mokiniai mokėsi lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. Lietuviška buvo tik viena klasė. Nuo pirmų savo darbo dienų pradėta kurti lietuviška  mokykla. Darbo rezultatai netrukus tapo akivaizdūs. Jau 1968 metais išleista pirma lietuviškos mokyklos abiturientų laida. Iš Sibiro pradėjo grįžti tremtiniai taip pat mokykloje pradėti mokyti lietuvių vaikai iš Baltarusijos. Lietuviškos klasės gausėjo, į jas įsiliejo daugiakalbių šeimų vaikų.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1992 metais, lietuviškos klasės atsiskyrė nuo mišrios, daugiakalbės mokyklos ir Valdas Faustas Kuzelis buvo paskirtas lietuviškos mokyklos direktoriumi. Mokyklai buvo suteiktas LDK Algirdo vardas. Didžiausiu rūpesčiu tapo naujos lietuviškos mokyklos įkūrimas ir statyba. Didelių pastangų dėka mokykla buvo pastatyta, jai suteiktas gimnazijos statusas. Valdas Faustas Kuzelis mokyklai vadovavo iki išėjimo į pensiją.

Valdas buvo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių  bendrijos narys, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, „Vilnijos“,“Ryto“, Sąjūdžio organizacijų narys. Jis buvo politinio tremtinio sūnus. Dirbdamas ir gyvendamas Maišiagaloje jis ypatingą dėmesį skyrė lietuviškumo palaikymui mokykloje, Maišiagalos miestelyje ir Vilniaus rajone. Kunigui ir Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarui Alfonsui Petruliui (1873 – 1928) atminti, prie mokyklos, pastatė paminklinį akmenį. Taip pat Valdo Fausto Kuzelio rūpesčiu buvo pastatytas paminklinis akmuo kraštiečiui Mykolui Lietuviui.

2008 metų birželio 26 dieną, Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga, Valdas Faustas Kuzelis už savo nenuilstamą veiklą Lietuvos labui, už nuopelnus Lietuvos Respublikai, už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje, buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.

Valdas Faustas Kuzelis buvo didis Lietuvos patriotas, mokytojas, rūpestingas bei nuoširdus šeimos žmogus. Šviesų jo atminimą primins ugdytos mokinių kartos, bendražygiai, kolegos bei greta Maišiagalos kultūros namų 1989 vasario 16 d. pasodintas ąžuoliukas, kuris pavadintas  „Laisvės medis 1989 m.“. Šis medelis skirtas visiems Maišiagalos piliečiams prisidėjusiems prie laisvės ir atgimimo idėjų įgyvendinimo Lietuvoje. Ąžuolas gražiai užaugo, tapo dideliu ir stipriu kaip ir gerbiamo mokytojo Valdo nuoširdžiai puoselėta lietuvybės idėja.

Naujienos iš interneto