Pagrindinis puslapis Religija Vilniaus katedros grąžinimo iškilmės

Vilniaus katedros grąžinimo iškilmės

Vilniaus arkikatedros grąžinimo iškilmės

1988 m. spalio 23 d. per Lietuvos Sąjundžio suvažiavimą paskelbta, kad Vilniaus katedra grąžinta tikintiesiems.

Tą progą kitą dieną 8 val. ryto prie katedros durų buvo aukojamos iškilmingos Mišios, į kurias susirinko keli tūkstančiai žmonių. Jas aukojo (iš kairės) vysk. Antanas Vaičius, diakonas Eitvydas Merkys SJ, kard. Vincentas Sladkevičius, kun. Astijus Kungys OFM, mons. Juozapas Antanavičius, mons. Antanas Bitvinskas, prel. Liudvikas Povilonis MIC, dr. kun. Juozas Pranka, vysk. Vladas Michelevičius.