Pagrindinis puslapis Religija Viešpats yra kantrus su žmonėmis ir apipila juos savo gailestingumu (Sir 18, 11)

Viešpats yra kantrus su žmonėmis ir apipila juos savo gailestingumu (Sir 18, 11)

Viešpats yra kantrus su žmonėmis ir apipila juos savo gailestingumu (Sir 18, 11)

Gailestingumo šventovė  (Evaldas Lasys)

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys, www.voruta.lt

Gailestingumo šventės ištakos

Trokštu, kad pirmasis sekmadienis po Velykų būtų Gailestingumo šventė, – kalbėjo pirmą kartą s. Faustinai apsireiškęs Jėzus. Vėliau Jis ne kartą priminė šį savo prašymą.

Palaimintojo šv. Faustinos dvasios tėvo Mykolo Sapočkos pastangomis buvo įgyvendinti visi svarbiausi šv. Faustinai apreikšti Išganytojo priesakai: nutapytas jo atvaizdas, įkurta Dievo Gailestingumą skelbianti vienuolija, Atvelykis tapo Dievo Gailestingumo švente.

Pirmasis sekmadienis po Velykų, užbaigiantis Viešpaties Prisikėlimo aštuonių dienų šventę, atskleidžia, kaip glaudžiai velykinis Atpirkimo slėpinys susijęs su Dievo Gailestingumo slėpiniu.  Juk Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas yra didžiausias gailestingosios Dievo meilės apsireiškimas. Tačiau Dievo Gailestingumo šventė – ne vien ypatinga šio Dievo slėpinio garbinimo diena.

Tai – didžiulė Dievo dovana kiekvienais metais.  Mūsų dienų pasaulis permainingas ir įnoringas. Visas pasaulis  išgyvena didelius  koronaviruso, audrų, politinių, ekonominių konfliktų išbandymus.   Dievas žino, kaip mums sunku. Dėl to ir siūlo tikrąjį kelią – pasitikėti Jo gailestingumu.

Gailestingumo šventei rengiamasi novena, kuri pradedama Didįjį Penktadienį. Devynias dienas, vienijantis su Kristaus auka ant kryžiaus už mūsų ir viso pasaulio išganymą, įsiliejant į tą meilę, kuria dangaus Tėvas myli savo Sūnų, o per Jį – ir mus – kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Šią maldą ses. Faustinai Jėzus padiktavo Vilniuje  1935 m. rugsėjo 13 – 14 d.

Šiais metais Pasvalio Gyvojo Rožinio maldininkai, Pasvalio katalikės moterys bei kiti aktyvūs piligrimai  dėl  koronaviruso  plitimo po visą pasaulį turėjo atsisakyti kelionės į Vilnių  bei dalyvavimo  Jubiliejinio Gailestingumo sekmadienio iškilmėje – Dievo Gailestingumo šventovėje.  Liūdna, bet jungtis su katalikišku pasauliu vyko nuotoliniu būdu: meldėsi Rožinio malda, dalyvavo  Dievo Švč. Sakramento  adoracijoje, kuri vyko visą parą Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje.

Jubiliejinis Dievo Gailestingumo sekmadienis

Balandžio 19 d. šv. Mišias iš Dievo Gailestingumo šventovės aukojęs Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pakvietė melstis visus tikinčiuosius  už  Jubiliejinį –  20 – ąjį  Dievo Gailestingumo sekmadienį.

Vilniaus Arkivyskupui metropolitui šv. Mišių eigoje koncelebravo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras ir titulinis Sinos vyskupas Arūnas Poniškaitis bei Vilniaus kunigai.

Arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas  savo homilijoje daug dėmesio skyrė Jėzaus  pasakytiems žodžiams „Ramybė jums!“, šių žodžių prasmę Jėzaus mokiniams, krikščioniškajame šv. Faustinos gyvenimo kelyje bei šiuolaikiniame pasaulyje. Arkivyskupas Gintaras kalbėjo:„Kokia ta ramybė, kurią teikia Kristus? Kitoje Evangelijos pagal Joną vietoje girdim Jėzų tariant: „Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis“.

Svarbu Dievo teikiamos ramybės nepainioti su vidiniu psichologiniu nusiraminimu.

Jėzus per šv. Faustiną mums pateikia paprastą būdą egzistenciniam nerimui įveikti – melsti atsidavimo Dieviškajam Gailestingumui. Tai ji mums perduoda su Dievo Gailestingumo malda.

Tikėjimas Jėzumi Kristumi mums teikia gyvenimą. Gyvenimą, kurio vertė nesumenksta pandemijos ar kitų gyvenimo išbandymų akivaizdoje, o prasmė neprarandama išbandymų laikotarpiu. Šis gyvenimas dėl begalinio Dievo gailestingumo nusidriekia į amžinybę.“

Homilijos pabaigoje arkivyskupas Gintaras palinkėjo visiems malonės atsiverti ir priimti Dievo gailestingumą, idant išgyventume ramybę pilna sholom prasme.

Ramybė jums!

Pabaigai

Gailestingumas, kaip begalinio Dievo tobulumas, pats yra begalinis. Šaukėmės Dievo per Kristų, prisimindami Marijos Magnificat žodžius „Maloningas iš kartos į kartą! Maldaukime Dievo gailestingumo šių laikų žmonijai!‘‘