Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Lenkija Viešas lenkų intelektualų laiškas Lenkijos valdžiai

Viešas lenkų intelektualų laiškas Lenkijos valdžiai

2011 m. gegužės 25 d. Lenkijos žiniasklaida paskelbė žymiausių lenkų intelektualų viešą laišką. Kreipimąsi į „konstitucinius Lenkijos Respublikos valdžios organus, visų pirma – į užsienio reikalų ministrą poną Radoslawą Sikorskį“ su malonumu siūlome LŽ skaitytojams, tikėdamiesi ir lietuvių intelektualų panašių iniciatyvų.

Būdami giliai susirūpinę dėl informacijos, liudijančios drastišką lenkų ir lietuvių santykių regresą, norime išreikšti apgailestavimą dėl pastaraisiais metais nuolat blogėjančių santykių tarp Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos. Ieškodami taip susiklosčiusios situacijos priežasčių, kreipiamės ir į konstitucinius Lenkijos Respublikos valdžios organus, visų pirma – į užsienio reikalų ministrą poną Radoslawą Sikorskį, ir prašome pradėti veiksmingą tarpusavio dialogą, paremtą supratimo ir pagarbos dvasia, pagrįstą ilgaamže abiejų šalių bendradarbiavimo ir raidos tradicija.

Visi veiksmai, vedantys šio tikslo link, turi būti grindžiami tais darbais, kuriuos lietuvių ir lenkų kartos nuveikė kartu, per pastaruosius keletą šimtmečių petys į petį kurdamos bendrą istoriją. Vis dėlto turėtume atsižvelgti į šiuolaikinės Lietuvos visuomenės politinį jautrumą bei jos daugiau nei šimto metų pastangas, kuriomis pagrįsta lietuvių nacionalinio atgimimo idėja.

Pasitikėjimo nebuvimas mūsų santykiuose nėra mums naudingas ir neatitinka lietuvių ir lenkų nacionalinių interesų. Atrodo, kad vienintelė galimybė sustabdyti giliausią nuo 1989 metų diplomatinių santykių tarp mūsų šalių nuopuolį yra atviro, nuoširdaus dialogo užmezgimas, kuris padėtų išsiaiškinti nesusipratimus ir įveikti abipusį nepasitikėjimą.

Mes tikime, kad, pasiekę tokią tarpusavio santykių formą, galėsime ir toliau plėtoti veiksmingą bendradarbiavimą tarp Lenkijos ir Lietuvos, tarp šalių, kurios kadaise Abiejų Tautų Respublikoje sudarė lygiateisę sąjungą, o dabar yra tos pačios Europos Sąjungos narės.

1. Prof. habil. dr. Dariusz Szpoper

Teisės ir administracijos fakultetas

Abejų tautų premijos laureatas

2. Prof. habil. dr. Krzysztof Buchowski

Istorijos ir politinių mokslų institutas

Balstogės universitetas

3. Prof. habil. dr. Bohdan Szlachta

Krokuvos Jogailos universitetas

4. Prof. habil. dr. Maria Piotrowska

Matematikos ekonomikos padalinio vadovė

Vroclavo ekonomikos universitetas

5. Prof. habil. dr. Andrzej Zakrzewski

Teisės ir administracijos fakultetas

Varšuvos universitetas

6. Dr. Przemyslaw Dąbrowski

Teisės ir administracijos fakultetas

Gdansko universitetas

7. Prof. habil. dr. Andrzej Gasparowicz

Vroclavo ekonomikos universitetas

8. Prof. habil. dr. Leszek Zasztowt

Lenkijos mokslo akademijos Ludwiko ir Aleksandros Birkenmajerų mokslo istorijos institutas

Rytų Europos institutas

Varšuvos universitetas

9. Prof. habil. dr. Jan Jurkiewicz

Istorijos institutas

Poznanės universitetas

10. Krzysztof Czyzewski

„Menų, kultūrų, tautų pasienio“ centro direktorius

11. Prof. habil. dr. Maciej Marszal

Teisės, administracijos ir ekonomikos fakultetas

Vroclavo universitetas

12. Prof. habil. dr. Roman Jurkowski

Istorijos ir tarptautinių santykių institutas

Varmijos ir Mozūrijos universitetas Olštyne

13. Prof. habil. dr. Andrzej Romanowski

Lenkijos mokslo akademijos Lenkijos istorijos institutas

Krokuvos Jogailos universitetas

14. MKU prof. habil. dr. Ewa Baginska

Teisės ir administracijos fakultetas

Torunės Mikalojaus Koperniko universitetas

15. Prof. habil. dr. Krzysztof Amielanczyk

Teisės ir administracijos fakultetas

Liublino Marijos Curie Sklodowskos universitetas

16. Prof. habil. dr. Krzysztof Pietkiewicz

Rytų institutas

Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas

17. Prof. habil. dr. Tadeusz Bujnicki

Krokuvos Jogailos universitetas

18. Dr. Michal Galedek

Teisės ir administracijos fakultetas

Gdansko universitetas

19. Prof. habil. dr. Miroslaw Nesterowicz

Teisės ir administracijos fakultetas

Torunės Mikalojaus Koperniko universitetas

20. Prof. habil. dr. Leonard Etel

Teisės ir administracijos fakultetas

Balstogės universitetas

21. Kun. dr. Witold Dorsz

Teologijos fakultetas

Torunės Mikalojaus Koperniko universitetas

22. Prof. habil. dr. Michal Korwin-Kossakowski

Olštyno vidaus vandenų žuvininkystės institutas

P. S. Paruošus laišką spaudai, redakciją pasiekė žinia, kad kreipimąsi pasirašė dar apie 60 žymių lenkų intelektualų.

www.lzinios.lt