Pagrindinis puslapis Uncategorized Vienintelė Lietuvoje baltarusių gimnazija švenčia 20-metį

Vienintelė Lietuvoje baltarusių gimnazija švenčia 20-metį

Vasario 1 dieną Vilniaus mokytojų namuose įvyko šventė, skirta Vilniaus baltarusių gimnazijos 95-mečiui ir Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos 20-mečiui.

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija – vienintelė Lietuvoje bendrojo lavinimo mokykla baltarusių mokomąja kalba. Ji atidaryta 1994 m., tuo metu vadinosi Vilniaus 68-oji vidurinė mokykla. Gimnazija tapo 2013 metais.

Ši gimnazija tęsia Vilniaus baltarusių gimnazijos, Vilniuje veikusios 1919–1944 metais, tradicijas. Vilniaus baltarusių gimnazija įkurta Pagalbos nukentėjusiems nuo karo baltarusių draugijos iniciatyva. Tuometinis Lietuvos tarybos švietimo ministras Mykolas Biržiška baltarusiams leido įkurti gimnaziją, mokyklai suteiktos patalpos Bazilijonų rūmuose (dabar Aušros Vartų g.). Pirmieji mokiniai į pamokas susirinko 1919 m. vasario 1 dieną. Pokario metais daugelis pedagogų buvo ištremti į Sibirą. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, aktyviems Lietuvos baltarusiams kilo mintis atkurti Vilniaus baltarusių gimnaziją.

Dauguma dabartinių mokinių yra baltarusių tautybės arba iš mišrių šeimų. Todėl vienas iš gimnazijos prioritetų – puoselėti baltarusių tautinę kultūrą, sudaryti sąlygas tautiniam tapatumui formuotis. Mokiniai mokosi pagal Lietuvos bendrąsias programas ir standartus, kai kurių dalykų mokoma lietuvių valstybine kalba. Šiemet gimnazijoje mokosi 180 mokinių, dirba 34 mokytojai. Prieš ketvertą metų gimnazija renovuota, sukurta jauki, estetiška aplinka.

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius