Vėjo jėgainių klausimu

Suvalkų, Elko, Galdapės, Olecko ir Seinų apskričių viršininkų 2012 m. gruodžio 5 d. kreipimasis imtis veiksmų, kuriais būtų siekiama reglamentuoti vėjo jėgainių statybos vietų parinkimo teisinę bazę

Kreipiamės į vyriausybines ir parlamentines institucijas skubiai pradėti darbus, kuriais būtų siekiama tiksliai apibrėžti vėjo jėgainių statybos vietų parinkimo sąlygas, leisiančias žymiai geriau saugoti šalies gamtos, kraštovaizdžio ir turizmo vertybes, o visų pirma gyventojų sveikatą ir gyvybę.

Pastaraisiais metais šiaurės rytų Lenkijos dalyje pastebimas neabejotinai augantis vėjo jėgainių parkų statybos procesas ir tuo pačiu masinis visuomenės nepasitenkinimas. Mozūrijos ir Suvalkijos valsčiuose steigiama daugybė gyventojų draugijų, kurių pagrindinis tikslas ir misija – įtikinti visuomenę ir savivaldybių valdžią, kad pareikštų protestą ir priešintųsi investuotojams, siekiantiems žūtbūt čia statyti vėjo jėgaines. Šių objektų statybos priešininkai organizuoja prie savivaldybių būstinių daug susitikimų, konferencijų ir piketų. Jų dalyviai reikalauja sustabdyti šį procesą. Kaltina savivaldybes, kad šios, išduodamos leidimus, apibrėžiančius vėjo jėgainių parkų statybos vietas, ir visų pirma sudarydamos vietos teritorijų planavimo dokumentus, nepaiso vėjo jėgainių neigiamo poveikio gyventojų sveikatai ir gyvybei. Tuo pačiu pritariama, kad jos būtų statomos pernelyg arti gyvenamųjų vietų. Protestuojantys naudojasi įvairiais moksliniais ir „paramoksliniais“ darbais.

Sveikatos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentas taip pat pateikė savo poziciją, atsakydamas į Pleševo (Didžiosios Lenkijos vaivadija) apskrities krizių valdymo grupės užklausą dėl vėjo jėgainių poveikio sveikatai. Sveikatos ministerija, vadovaudamasi Nacionalinio visuomenės sveikatos instituto Valstybinio higienos centro išvada, nurodo, kad vėjo jėgainių parkų artimiausioje aplinkoje gali pasireikšti vėjo turbinų sindromas (anglų k. WTS), vibroakustinė liga (anglų k. VAD), elektromagnetinė spinduliuotė bei šešėliavimas ir šviesos atspindėjimas.

Be to, susitikimų ir piketų metu pabrėžiamas faktas, kad gausa vėjo jėgainių parkų šiaurės rytų Lenkijos dalyje, kur gamtos ir kraštovaizdžio vertybės yra vienos iš labiausiai patrauklių šalyje, jau vienareikšmiai apribojo ir toliau ribos turizmo ir kaimo turizmo – daugelio šio krašto gyventojų vykdomos ir pradedamos vykdyti veiklos – plėtros galimybes.

Dėl to kreipiamės priimti teisės aktus, kad vėjo jėgainių statybos vietos būtų parenkamos tokiu atstumu nuo žmonių gyvenamųjų vietų, jog galima būtų visiškai išsklaidyti abejones, visų pirma nurodytas cituotame Sveikatos ministerijos rašte dėl vėjo jėgainių įvairaus neigiamo poveikio gyventojų sveikatai.

Pasirašo:

Suvalkų apskrities viršininkas Ščepanas Oldakovskis (Szczepan Ołdakowski)

Elko apskrities viršininkas Kšištofas Pilatas (Krzysztof Piłat)

Galdapės apskrities viršininkas Andžejus Ciolekas (Andrzej Ciołek)

Olecko apskrities viršininkas Andžejus Stanislavas Kisielis (Andrzej Stanisław Kisiel)

Seinų apskrities viršininkas Andžejus Šturgulevskis (Andrzej Szturgulewski)

Aušra“, 2013/01

www.punskas.pl