Važiuoti ar nevažiuoti

Vytautas LANDSBERGIS, Vilnius

Kartais naudinga kur nors nuvažiuoti. Kartais – nevažiuoti.

Ar dar prisimenam, kaip du Baltijos šalių prezidentai nevažiavo į Europos išvaduotojų garbės paradą Maskvoje. (Girdėjau, kad pirmoje gretoje pro Lenino mauzoliejų tada žygiavo Čečėnijos kaimų naikintojai, Europa bene plojo.) 

Trečioji Baltijos prezidentė nuvažiavo tartum ketindama ten, vietoje, kažką viešai pasakyti. Niekas neišgirdo nė garselio. O tų dviejų nenuvažiavusiųjų – išgirdo.

Taip einu prie pastarojo nevažiavimo į Varšuvą. Čia visi dabar junta pareigą pasisakyti. Bemaž visi peikia. Net Kęstutis Girnius, kuris kalbėdamas galvoja, kritiškai pastebėjo: „Radoslavo Sikorskio nusišnekėjimai ir politinis chuliganizmas nepateisina panašių Lietuvos veiksmų.“

Tą sakinį iškart pacitavau lenkų televizijai. Aišku, kad ten verda ir galvos, ir kepenys, gal dar smarkiau negu Lietuvoje. Savivokai naudinga.

O štai K. Girnius tame pačiame tekste dar prisimena, kaip „Valdo Adamkaus metais Lietuva grasino vetuoti NATO ir ES nutarimus dėl tariamo pataikavimo Rusijai“. Žodelį „tariamo“ tikrai galėtume išbraukti.

Daug kas virsta mitologija, kurią žurnalistai noriai plėtoja, nelyginant senovės dainiai. Ateity juolab dainuos ir sakmes vaikams seks apie Lietuvos prezidentės kaprizus ir akibrokštus. Dėstys net apie Rusijos agentų pergalę.

Bet ne apie situaciją, kurią sukūrė mums tam tikri užgaulūs pagrasinimai. Manau, juos paleido kas nors iš Lenkijos URM’o nevykėlių, nes kariškių, juolab tarnaujančių Šiaurės Atlanto sąjungoje, pareigos jausmas kitoks. Taigi buvę pareikšta: atsisakysim saugoti jūsų oro erdvę, jei nedarysit kaip mums (arba Valdemarui Tomaševskiui) reikia.

Aišku, erdvę saugo NATO; tie Lenkijos vyrukai vakariečių akyse tik susikompromitavo primityviai manydami, kad solidarios organizacijos viduje viena parapija gali eiti prieš kitą išsilauždama tvoros lentų – „štakietų“.

Arba švęsdama savo ankstesnes kiaulystes (juk nepasmerkė) kaip tada, kai demonstracijai prieš Švietimo įstatymą pasirinko tą pačią 1938 metų ultimatumo Lietuvai ir 1991 metų Michailo Gorbačiovo referendumo „išsaugoti Sovietų Sąjungą“ dieną.

Lietuva, jau prieš metus paskelbusi atkuriamą valstybę ir atlaikiusi Sausio agresiją, nedalyvavo tame užsienio šalies referendume; bet du mūsų rajonai nutarė, kad jie – ne Lietuva, o SSRS, ir surengė paklusnių žmonių balsavimą. Gal nesakysiu, kurie tai buvo rajonai. Ir štai dabar, 2012 m. kovo 17-ąją, Lietuvos lenkų rinkimų akcija pagerbė aną istorinę separatizmo arba norimos antrosios, „tarybinės“, Lenkijos dieną.

Tad gal, nuvažiavus į Varšuvą, būtų buvus proga visa tai aptarti su viešnagės šeimininku? Arba tiesiai paklausti, kvarteto sudėtyje, kaip Lenkijos prezidentas žiūri į savo URM išsidirbinėjimus? (K. Girnius juolab nekorektiškai kalba apie chuliganizmą.) Juk tas URM’as net vaikus iš tėvų perka, ir panašiai.

Proga patylėti, jeigu tu mažiukas – tai irgi žinomas, iš anksto kažkada rekomenduotas, metodas.

Lietuvos prezidentė pasirinko trečią variantą.

Pirmasis mat galėjo – būtų galėjęs – virsti irzliu paradinės nuotaikos gadinimu. Atvažiavo, ir pradeda…

Antrasis – valgyk pažeminimus tylėdamas, nes kitąkart jau apie seną daiktą neprabilsi.

Kuo pavirto trečiasis? Atrodo, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentai sutarė dėl NATO saugumo nedalomybės ir būtinybės ilgai vykdyti mūsų oro erdvės apsaugą, kurioje dalyvaus ir NATO šalis Lenkija. Su tuo dabar vyksią, kur numatyta, į Čikagą. Keturiese.

O ar Varšuvoje pradėjus aiškintis, kas ką sakė pasakė, nepasigadintų dokumentas dėl tolesnio Lenkijos dalyvavimo nūnai neatspėsim. Gal kaip tik mūsiškės vadovės nevažiavimas nepakenkė. Aišku viena, kad pirminis grasymas virš Lietuvos nepatruliuoti išmestas į užkampio diplomatijos atliekų krepšį.

Ir po tuo drausminančiu R. Sikorskį sprendimu pasirašė Lenkijos prezidentas Bronislavas Komorovskis. Vargu ar ši deklaracija yra Rusijos agentų pergalė. Teisingas ir B. Komorovskio pasiūlymas susitikti su Dalia Grybauskaite atskirai.

Dabar mąstytojams vertėtų daugiau susimąstyti. Tegul kiekvienas įsivaizduoja save Lietuvos prezidentu ir pasirenka vieną iš tų trijų elgesio bei veiksmo atvejų. Jau pasirinkote?

www.lzinios.lt

Anželikos Stackevič nuotr.

Nuotraukoje: Prof. V. Landsbergis