Pagrindinis puslapis Religija Vatikanas Vatikano valstybei – 87, Vatikano radijui – 85

Vatikano valstybei – 87, Vatikano radijui – 85

Vatikano radijas

Vasario 11 d. sukako 87 metai nuo Laterano sutarčių pasirašymo, kuriuo buvo užbaigtas po Italijos suvienijimo kelis dešimtmečius trukęs Šventojo Sosto nesusipratimų su Italijos karalyste laikotarpis, o tuo pačiu buvo įkurta popiežiaus suverenumą tarptautinėje bendruomenėje garantuojanti maža Vatikano Miesto Valstybė.

Prieš 87 metus įkurta Vatikano Miesto Valstybė yra nuo viduramžių iki devynioliktojo amžiaus gyvavusios bažnytinės valstybės tąsa. Aną senąją popiežių valstybę absorbavo devynioliktojo amžiaus viduryje besivienijanti Italija. Paskutinis aktas, galutinai užbaigęs popiežių valstybės egzistavimą, buvo 1870 m. rugsėjo 20 d. įvykęs italų kariuomenės įsiveržimas į popiežių valstybės sostinę Romos miestą. Tuo metu bažnytinę valstybę valdęs ir visai Bažnyčiai vadovavęs popiežius Pijus IX nesusitaikė su valstybės praradimu. Užėmus Romą, jis pasiskelbė esąs italų įkaitas, įkalintas Vatikane. Visą pontifikatą tarp Vatikano mūrų praleido ir jo įpėdiniai – Pijus X, Leonas XIII, Benediktas XV. Tik popiežiumi išrinkus kardinolą Achille Ratti, kuris pasirinko Pijaus XI vardą, padėtis ėmė keistis. Po keletą mėtų trukusių, iš pradžių slaptų, o vėliau oficialių derybų, 1929 m. vasario 11 d. Romos vyskupijos vikariato rūmuose Laterane buvo pasirašytos dvišalius Italijos ir Šv. Sosto santykius normalizavusios sutartys ir konkordatas dėl Bažnyčios padėties Italijoje. Pagrindine sutartimi popiežius atsisakė pretenzijų į žemes, kurios iki Italijos suvienijimo priklausė bažnytinei valstybei. Italija pripažino ekstrateritorialumo statusą Vatikanui, kuris nuo to laiko oficialiai vadinamas Vatikano Miesto Valstybe. Vis dėlto, Vatikano Miesto Valstybė savo specifine santvarka išsiskiria iš kitų. Skirtingai negu visos kitos pasaulio valstybės, kurios turi savo visuomenes ir joms atstovaujančias valdžios institucijas, Vatikane visuomenės nėra, o vienintelis suverenas yra popiežius. Nuo Laterano sutarčių pasirašymo, Vasario 11-oji kasmet Vatikane minima kaip viena iš dviejų „valstybinių“ švenčių. (Pagrindinė šventė yra popiežiaus išrinkimo metinės, šiuo metu – kovo 13-oji).

Su vasario 11-ąją minimu Laterano sutarčių pasirašymu tiesiogiai susijęs ir popiežiaus Pijaus XI sprendimas įkurti savo radijo stotį. Vatikano radiją įrengė pats radijo išradėjas Guglielmo Marconi ir vos paminėjus antrąsias Laterano sutarčių pasirašymo metines, 1931 m. vasario 12-ąją popiežius Pijus XI pirmą kartą radijo bangomis kreipėsi į viso pasaulio tikinčiuosius.

Vatikano radijo laidos ir žinios interneto portale skelbiamos 38 kalbomis, taip pat ir lietuviškai. Pernai lapkričio 27 d. sukako 75 metai nuo pirmosios transliacijos lietuvių kalba.

http://lt.radiovaticana.va/news/2016/02/11/vatikano_valstybei_%E2%80%93_87,_vatikano_radijui_%E2%80%93_85/1207729