Pagrindinis puslapis Naujienos Vatikano radijo lietuvių programai – 80 metų

Vatikano radijo lietuvių programai – 80 metų

Vatikano radijo lietuvių programai – 80 metų

www.vaticannews.va

Šventojo Sosto komunikacijos dikasterija šiemet mini aštuonių Vatikano radijo programų sukaktis, tarp jų ir programos lietuvių kalba aštuoniasdešimtąsias metines. Pirmoji laida lietuvių kalba buvo transliuota 1940 m. lapkričio 27 d. Pirmoji laida pradėta taip, kaip jos pradedamos ir dabar, – tradiciniu krikščionišku pasisveikinimu: „Garbė Jėzui Kristui!“

1940 metais Vatikano radijas jau kalbėjo devyniomis kalbomis, lapkričio 27 d. lietuvių tapo dešimtąja. Vatikano radijo vadovybė laidų vedėju paskyrė marijoną Pranciškų Petrą Būčį, M.I.C., Olimpo titulinį arkivyskupą. Pirmuosius dvejus metus kas savaitę trumposiomis bangomis buvo transliuojama po dvi laidas – viena, skirta klausytojams Lietuvoje, kita – JAV. Be arkivyskupo P. P. Būčio, pirmąsias Vatikano radijo laidas lietuvių kalba rengė kunigai Juozas Vaitkevičius, M.I.C., Viktoras Pavalkis, Juozas Beleckas, SJ, ir Lietuvos diplomatai Stasys Lozoraitis ir Juozas Gaurilius.

Aštuoniasdešimtąsias metines šiemet taip pat mini Vatikano radijo portugalų programa, 70-ąsias metines mini penkios programos – baltarusių, kinų, anglų kalba Afrikai, prancūzų kalba Afrikai ir muzikos laidų redakcija. Vietnamiečių programa šiemet mini 40-ąias metines. 

Romoje gyvenęs arkivyskupas P. P. Būčys nuo 1939 m. ėjo Marijonų kongregacijos vyresniojo pareigas. Jis, kaip ir kiti tuo metu Romoje gyvenę lietuviai, su dideliu nerimu sekė žinias apie 1940 metų birželį Sovietų Sąjungos įvykdytą Lietuvos okupaciją, pradėtas represijas, Bažnyčios persekiojimą.

Prašymą, kad popiežiaus radijas transliuotų reguliarias laidas lietuvių kalba, Šventajam Sostui įteikė Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras prie Šventojo Sosto Stasys Girdvainis. Prašymas buvo įteiktas Šventojo Sosto Valstybės sekretoriaus pavaduotojui prel. Giovanni Battista Montini. Kaip žinia, G. B. Montini vėliau buvo išrinktas popiežiumi Pauliumi VI.

Sprendimas pradėti radijo transliacijas lietuvių kalba negalėjo būti priimtas be popiežiaus sutikimo ir Jėzuitų draugijos vyresniojo pritarimo, nes dar 1931 m. popiežius Pijus XI įsteigdamas Vatikano radiją vadovavimą jam pavedė Jėzaus draugijai. Todėl Vatikano radijo lietuvių skyriaus įkūrimas, įvykęs antraisiais popiežiaus Pijus XII pontifikato metais, priimtas pritariant jėzuitų vyresniajam t. Wladimirui Ledochowskiui, SJ.

1942 metų gruodžio pabaigoje Vatikano radijo transliacijos lietuvių kalba nelauktai nutrūko. Pertrauka tęsėsi trejus su puse metų, iki 1946 m. birželio 8 d. Nuo tada Vatikano radijas transliuoja lietuvių kalba ligi šiol, tiesa, jau nebe trumposiomis bangomis, o per internetą ir per vietines radijo stotis – Vatikano radijo laidas Lietuvoje kasdien retransliuoja LRT Klasika ir Marijos Radijas.

Transliacijas 1946 m. atgaivino tuo pat metu Romoje įsikūrusios Lietuvių kolegijos bendruomenės kunigai. Dvisavaitinių transliacijų rengėjus koordinavo kun. Vytautas Balčiūnas, Lietuvių kolegijos dvasios tėvas, parengęs po pertraukos pirmąją laidą.

Kiti atnaujintų laidų rengėjai buvo kunigai Zenonas Ignatavičius, Antanas Juška, Nikodemas Rasutis, Matas Čyvas, Valdemaras Cukuras, Kazimieras Ruibys, Paulius Ragašinskas, Vincas Bartuška, Jonas Bičiūnas,  Bronius Liubinas, Augustinas Rubikas,  Vytautas Kazlauskas, Pranas Geiščiūnas, Petras Gedvila, Kazimieras Butkevičius, Vytautas Zakarevičius, Vladas Budreckas, Jonas Patašius, Paulius Jatulis, Klemensas Razminas, Vladas Dielininkaitis.

Kun. Vytautas Kazlauskas ir popiežius šv. Jonas Paulius II

Kasdienės transliacijos įvestos kiek vėliau, įsikūrus Vatikano radijo lietuvių redakcijai, kuriai nuo 1950 m. beveik keturis dešimtmečius vadovavo kun. Vytautas Kazlauskas. Vėliau laidoms vadovavo t. Vincentas Pupinis SJ ir kun. Virginijus Veilentas, šiuo metu – Jonas Malinauskas.

Vincentas Pupinis SJ ir popiežius šv. Jonas Paulius II

Vatikano radijo laidų lietuvių kalba aštuoniasdešimtmečio proga kviečiame pasiklausyti 1946 m. atkurtoms laidoms lietuvių kalba vadovavusio kun. Vytauto Balčiūno kalbą apie lietuvių dalyvavimą 1960 m. Miunchene įvykusiame 37-ajame tarptautiniame eucharistiniame kongrese, kurio metu buvo paminėtos Ateitininkų įsikūrimo 50-osios metinės:

 

Aštuoniasdešimtąsias metines šiemet taip pat mini Vatikano radijo portugalų programa, 70-ąsias metines mini penkios programos – baltarusių, kinų, anglų kalba Afrikai, prancūzų kalba Afrikai ir muzikos laidų redakcija. Vietnamiečių programa šiemet mini 40-ąias metines. (SAK / Vatican News)

 

Naujienos iš interneto