Pagrindinis puslapis Sena Voruta Vatikane vyks VI Pasaulinis migrantų sielovados kongresas

Vatikane vyks VI Pasaulinis migrantų sielovados kongresas

Antradienį, 2009 m. lapkričio 3-ąją, pristatytas Popiežiškosios migrantų sielovados tarybos ateinančią savaitę Vatikane rengiamas VI Pasaulinis migrantų sielovados kongresas. Kongresui parinkta tema „Pastoracinės gairės migracijos apraiškai globalizacijos eroje. Penkeri metai nuo instrukcijos „Erga Migrantes Caritas Christi“ („Kristaus meilė migrantams“) paskelbimo.“

Popiežiškosios migrantų sielovados tarybos pirmininkas arkivyskupas Antonio Maria Veglio’ lapkričio 9-12 dienomis vyksiančio kongreso pristatyme sakė, kad jo metu žmonių migracijos ir migruojančių žmonių sielovados ekspertai ieškos atsakymų į klausimus, kuriuos užduoda globalizuoto modernaus pasaulio užsibrėžtas tikslas sukurti žemėje tokią civilizaciją, kuri būtų verta žmogaus asmens, kurioje kiekvienas žmogus galėtų teisėtai džiaugtis laisve ir saugumu, iš kurios būtų pašalinta kuo daugiau skausmo, diskriminacijos ir baimės, ir kurioje būtų užtikrinta pagarba esminėms žmogaus teisėms.

Globalizacija be kita ko sukūrė naują darbo rinką, o viena iš pasekmių buvo paskatinimas migruoti, daug kam suteikiant šansą pabėgti nuo smurto, vargo, stichinių katastrofų, vietinių ir tarptautinių konfliktų, politinio bei religinio pobūdžio persekiojimų. Globalizacija taip pat atvėrė kelią tarptautinėms intervencijoms, tačiau nepanaikino nacionalinių barjerų, kliudančių laisvam žmonių migravimui. Prieš penkerius metus paskelbta tarybos instrukcija pastebėjo, kad migracijos fenomenas užduoda rimtą etinį klausimą apie naujos pasaulinės ekonominės sistemos, kurioje būtų kuo teisingiau padalyti žemės turtai, sukūrimo.

Jei, viena vertus, yra pavojus, kad diskusiją apie globalizaciją nulems beveik vien tiktai ekonominės-finansinės srities klausimai apie tarptautinės paramos kiekį ir prekybos liberalizavimo laipsnį, antra vertus, mes, kaip krikščionys, žinome jog gyvenimo širdis yra iš esmės dvasinė ir kad pagrindinis uždavinys yra apginti ir apsaugoti kiekvieną žmogų, ypač tuos, kurie yra labiausiai pažeidžiami, kaip, pavyzdžiui, migrantai, įskaitant pabėgėlius.

VI Pasaulinio migrantų sielovados kongreso dalyviai ir bus kviečiami iš naujo peržvelgti į Popiežiškosios migrantų sielovados tarybos instrukciją, primenančią migrantus priimančių šalių krikščionių pareigą solidariai priimti iš svetur atvykstančius žmones ir padėti jiems integruotis į naujas visuomenes.

Pasak arkivyskupo Antonio Maria Veglio’, migrantų sielovada iš esmės atsispindi svetingume. Ji yra įgyvendinama palaikant ryšius su skirtingų tautybių ir tikėjimų atstovais bei leidžia pamatyti tikrąją Bažnyčios sudėtį. Tačiau tokios sielovados veiksmingumas priklauso nuo bendradarbiavimo tarp Bažnyčios, iš kurios migrantas yra kilęs, Bažnyčios, kuri migrantą laikinai priėmė ir Bažnyčios, kurioje pasiliks pastoviam gyvenimui, taip pat nuo dialogo tarp katalikų Bažnyčios ir nekatalikiškų bažnytinių bendruomenių.

Be šių temų VI Pasauliniame migrantų sielovados kongrese bus aptartas nemažiau svarbus pariteto klausimas: krikščionys yra raginami pripažinti iš svetur atvykusių kitų tikybų išpažinėjų teisę į jų savitas religines praktikas ir gyvenimo būdą, tačiau tuo pat metu tikimasi, kad ir kitų religijų daugumos šalyse gyvenančioms krikščionių bendruomenėms bus leidžiama nevaržomai išpažinti savo tikėjimą.

www.bernardinai.lt

Nuotraukoje: Vatikanas – miestas–valstybė, anklavas Italijos sostinės Romos vakarinėje dalyje, ant Vatikano kalvos, popiežiaus rezidencija