Pagrindinis puslapis Tėviškės aušra Vasario 16-oji Turgelių vidurinėje mokykloje

Vasario 16-oji Turgelių vidurinėje mokykloje

Turgelių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Irina GIMŽŪNIENĖ

Sakų lašely miega praeitis:

Lietuvių godos, karžygių narsumas,

Motulės ašaroj sustingusi viltis,

Padangėn kylantis Tėvynės dūmas.

Mažam lašely gintaro skaidraus

Pušų ošimas, marios begalinės.

Ką atsakysiu, jei manęs paklaus:

Kas būtum be savos gimtinės?

Suspaudus gintaro krislelį delnuose,

Ištarsiu: kolei plaks širdis krūtinėj,

Tave minėsiu savo maldose,

Manoji Gintaro Tėvyne…

(I. Gimžūnienė)

Lietuvoje plaka tūkstančiai karštų, tėvynę mylinčių širdžių, o jose telpa visa Lietuva – visa jos praeitis, dabartis ir ateitis.

Šiemet, Lietuvai minint 95-ąsias Valstybės atkūrimo metines, valstybės vadovė kvietė šalies bendruomenę pasidalyti idėjomis, kaip švenčiama Vasario 16-oji įvairiuose Lietuvos kampeliuose. Originaliausiai šią svarbią dieną švenčiantiems Prezidentė padovanos Lietuvos trispalvę.

Tad savo originaliomis idėjomis su kitomis bendruomenėmis nutarė pasidalinti ir Turgelių vidurinė mokykla, įsikūrusi Lietuvos pakraštyje, Šalčininkų rajone.

Šiame daugiakalbiame krašte nelengva išsaugoti bei puoselėti lietuvybę, tačiau Turgelių vidurinė mokykla jau 20 metų jaunose vaikų širdelėse sėkmingai ugdo lietuvišką dvasią, nepamiršdama tų tradicijų, kuriomis gyveno mūsų protėviai.

Ir šių metų Vasario 16-osios minėjime mūsų mokykla nusprendė parodyti krikštynų papročius. Išties labai simboliška ir prasminga – kiekvieno žmogaus gyvenimo kelias pradedamas krikštu. Krikštu prasidėjo ir didingas Lietuvos kelias…

Renginys prasidėjo Lietuvos Respublikos himnu. Vėliau žodį tarė Turgelių vidurinės mokyklos direktorė Aušra Voverienė. Savo šventinėmis nuotaikomis dalijosi ir mokyklos svečiai – Tarptautinio moterų klubo „Zonta“ atstovai (R. Narbutienė, L. Socevičienė, L. Narbutas, V. Socevičius).

Šios valstybinės šventės proga istorijos mokytoja metodininkė Jolanta Lazdauskienė mokykloje organizavo konkursą „Ką aš žinau apie Vasario 16-ąją“. Tad šios dienos minėjime Turgelių vidurinės mokyklos direktorė apdovanojo konkurso nugalėtojus: pirmąją vietą užėmė 7 klasės mokinys Martynas Paliuškevičius, antrąją – 7 klasės mokinys Romuald Kovger, trečiąją – 9 klasės mokinė Honorata Turlo.

Vasario 16-osios minėjime, kurį parengė istorijos mokytoja metodininkė Jolanta Lazdauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Midverienė ir muzikos mokytoja Diana Juškevičienė, buvo pristatytos krikštynų tradicijos, meniškai atkartojant šios šventės detales. Meistriškai įpinant lietuvių liaudies dainas bei šokius, buvo sukurtas jaunos poros perėjimas iš mergelės ir bernelio nerūpestingo gyvenimo į atsakingą šeimos sukūrimą, vaikelio gimimas ir krikštynos. Skambėjo dainos „Aš bernužis bernužėlis“, „Aš išėjau“, „Jūs mano kūmužėliai“. Galėjome pasidžiaugti šokiais: „Kas pramynė“, „Žvirblelis“, „Aisma mudu abudu“, „Rytagonė“.

Kadangi kiekvienas mažas kūdikėlis užauga ir tampa Lietuvos dalimi, todėl tai buvo perteikta ir vaidinime, skirtame Vasario 16-ajai. Skambėjo kiekvieno lietuvio širdžiai mielos dainos: „Kaip žydėjimas vyšnios“, „Žemėj Lietuvos“. Buvo skaitomos Janinos Degutytės bei Turgelių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos Irinos Gimžūnienės eilės. Tad Lietuvai minint 95-ąsias Valstybės atkūrimo metines, galime drąsiai teigti, kad kol bus gyvas lietuviškas žodis, tol gyvuos mūsų Gintaro Tėvynė…

Raimondos Mikalajūnienės nuotr.

Voruta. – 2013, kov. 2, nr. 5 (769), p. 15.