Pagrindinis puslapis Sena Voruta Varšuvoje mirė įžymus Trakų žemės sūnus

Varšuvoje mirė įžymus Trakų žemės sūnus

Šių metų rugsėjo 24 dieną Varšuvoje, eidamas 79 metus, po ilgos ligos mirė pasaulyje žinomas iš Trakų kilęs karaimų mokslininkas Aleksandras Dubinskis.

A.Dubinskis gimė Trakuose 1924 metais ir iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos čia gyveno. Karui baigiantis, 1945 m. savanoriu įstojo į Lenkijos kariuomenę. Buvo nukreiptas mokytis į puskarininkių mokyklą, dirbo Lenkijos gynybos ministerijoje. Po demobilizacijos baigė licėjų, 1948–1953 m. Varšuvos universitete studijavo tiurkologiją. Vėliau ten pat dėstė, apgynė disertaciją, 1965 m. jam suteiktas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis. Buvo išrinktas Lenkijos orientalistų draugijos pirmininko pavaduotoju.
Didelė dalis A.Dubinskio mokslinės veiklos skirta karaimams, jų kalbai, religijai, literatūrai, kultūrai, istorijai. Jis paskelbė per 150 darbų Lenkijos, Turkijos, Vokietijos, Rusijos, Lietuvos ir kitų šalių periodikoje. Reikšmingiausi iš jų surinkti autoriaus 70-ųjų gimimo metinių proga išleistoje knygoje “Caraimica” (Varšuva, 1994). Mokslininkas taip pat aktyviai prisidėjo rengiant ir leidžiant “Karaimų-rusų-lenkų kalbų žodyną” (Maskva, 1974). Be to, yra sudaręs ir išleidęs “Turkų-lenkų ir lenkų-turkų kalbų žodyną” (1985), parašęs nemažai bibliografinių ir biografinių darbų bei išsamią studiją “Lenkijos totoriai. Istorija, apeigos, legendos, tradicijos” (1986).
Šių metų rugsėjo 24 dieną Varšuvoje, eidamas 79 metus, po ilgos ligos mirė pasaulyje žinomas iš Trakų kilęs karaimų mokslininkas Aleksandras Dubinskis
Gyvendamas Varšuvoje, A.Dubinskis su šeima dažnai aplankydavo ir jam ypač brangų protėvių kraštą. Kol leido sveikata, dalyvaudavo Trakuose bei Vilniuje susitikimuose su tautiečiais, įvairiose konferencijose. Paskutinius pranešimus Vilniuje skaitė tarptautinėse konferencijose, skirtose: 1991 m. lapkričio 15–16 d. – įžymaus karaimų orientalisto, filologijos mokslų daktaro prof. S.Šapšalo mirties 30-osioms metinėms ir 1993 m. spalio 14–15 d. – kito garsaus karaimų orientalisto prof. A.Zajončkovskio gimimo 90-osioms metinėms paminėti.
Į Aleksandro laidotuves Varšuvos karaimų kapinėse (rugsėjo 27 d.) sugužėjo daugybė žmonių – giminės, bendražygiai, mokiniai, pažįstami, kaimynai. Iš daugelio pasaulio šalių važiavo tautiečiai atiduoti jam paskutinę pagarbą. Organizuotai atvykome ir mes, kone pusšimtis įvairaus amžiaus Lietuvos karaimų iš velionio gimtinės. Po maldų ir gedulingų prakalbų kelios mūsų atsivežtos gimtosios Trakų žemės saujos šiugždėdamos nubyrėjo į kapą, kuris bemat virto didžiuliu gėlių ir vainikų kalnu…

Naujienos iš interneto