Pagrindinis puslapis Sena Voruta Vargas dėl istorijos

Vargas dėl istorijos

Pirmiausia, dėl istorijos datų, o ypač naujausios istorijos, kuri buvo taip arti, kad sunku net prisiminti. Kai profesionalus istorikas A.Nikžentaitis rašo straipsnyje "Velnias tūno istorijos politizavime…" (DELFI, 2008-04-16), kad LTSR Aukščiausioji Taryba buvusi paversta Atkuriamuoju Seimu, tai iš tikrųjų to veiksmo nebuvo.
LTSR Aukščiausioji Taryba, į kurią dar skelbta 1990 m. rinkimai, tą pačią gražią kovo 11-osios dieną išnyko, nes tapo Lietuvos Aukščiausiąja Taryba ir sekančiu teisės aktu – Lietuvos Respublikos Aukščiausiąja Taryba. Jau LR AT priėmė tolesnius Valstybės atkūrimo aktus. Seimas 1996 m. patikslino ir LR AT išskirtinį pavadinimą.
Bėda čia ta, kad reiktų atsiversti dokumentų knygutę, o ne kovoti su vėjo malūnais įžeisto žurnalisto stilium.
Tikroji problema, į kurią įsivėlęs p. A.Nikžentaitis kovoja su velnio faktais, yra dvi 1940 m. datos. Tai Lietuvos okupacija birželio 15-ąją, kurią du-trys istorikai norėtų pastumti į šalį, priskirti epizodėliams, ir sovietinio užgrobimo įforminimas rugpjūčio 3 dieną, kurį norima daryti svarbesniu, tarsi labiau istoriniu, gal net truputį teisiniu įvykiu. Nepavyks.
Nei scenarijus, nei "delegacijos" saulei parvežti sudarymas nebuvo teisėtas, juolab Lietuvos, reikalas. Tą mums užtaisė kiti, ar Dekanozovo, ar Pozdniakovo kabinetuose derindami su Kremliumi, tad vargu bau šį birželio antrosios pusės ir liepos tarpsnį verta dar puošti Lietuvos valstybės pavadinimu – neva tik rugpjūčio 3 d. Lietuva tapusi LTSR. Faktiškai (de facto) ji tokia tapo nuo birželio, kai Lietuvos gyvenimą jau tvarkė sovietinis GPU – NKVD pagal RSFSR (!) baudžiamąjį kodeksą.
Valstybė, kuri tvarkoma pagal užkariautojų šalies įstatymus, jau nebe valstybė. Tačiau gal tai pernelyg sudėtinga ambicijų nešamiems LIRI vadovams.
Tomas Baranauskas štai guvesnio proto. Jis žino ir paaiškino (DELFI, 2008-04-22), kieno užsakymu jovalas maišomas.

www.delfi.lt