Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininke paskirta Violeta Meiliūnaitė

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininke paskirta Violeta Meiliūnaitė

Seimas paskyrė Violetą Meiliūnaitę Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininke.

Antradienį prisistatydama Seimo nariams kandidatė įvardijo, jos nuomone, pagrindinius dalykus, svarbius būsimosios komisijos darbe: „Lietuvių kalbos prestižo ir ne tik bendrinės lietuvių kalbos, bet ir visų lietuvių kalbos atmainų prestižo stiprinimas. Lietuvių kalbos mokymas tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų, kad Lietuvoje gimtakalbiai gautų kokybišką lietuvių kalbos mokymą, tokio paties kokybiško lietuvių kalbos mokymo nusipelno ir migrantai, kurie yra augantis, labai nevienalytis srautas, ir mums labai trūksta pedagogų, kurie būtų kompetentingi su jais dirbti. Dar vienas dalykas yra lietuvių kalba skaitmeninėje erdvėje. Ko labai pasigendama, tai mokamosios priemonės ir patogios programėlės lietuvių kalbai mokytis, kuriomis galėtų naudotis lietuviai čia, galėtų naudoti užsieniečiai, susidomėję lietuvių kalba. Tai būtų patogu Lietuvos išeiviams ir išeivių vaikams, norintiems išsaugoti savo ryšį su Lietuva.“

Slapto balsavimo rezultatai: už Seimo nutarimą „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko paskyrimo“ (projektas Nr. XIVP-2260(2) balsavo 62, prieš buvo 14, susilaikė 5 Seimo nariai.

Seimas taip pat atleido šiuo metu pareigas einančius komisijos narius ir patvirtino naujos sudėties Valstybinę lietuvių kalbos komisiją. Jos nariais paskirti:

1) Albina Auksoriūtė;

2) Dalia Gedzevičienė;

3) Laimantas Jonušys;

4) Laura Kamandulytė-Merfeldienė;

5) Ramunė Kasperė;

6) Rūta Kazlauskaitė;

7) Žydronė Kolevinskienė;

8) Violeta Meiliūnaitė;

9) Lina Murinienė;

10) Vilija Sakalauskienė;

11) Daiva Sinkevičiūtė;

12) Vitalija Stravinskienė;

13) Virginija Stukaitė-Laniauskienė;

14) Jurga Trimonytė-Bikelienė;

15) Vidas Valskis;

16) Vilma Zubaitienė.

Kadenciją baigiantys Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nariai į šias pareigas buvo paskirti 2017 m. lapkričio 21 d.

Už Seimo nutarimą „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos“ (projektas Nr. XIVP-2261) balsavo 67, prieš buvo 9, susilaikė 38 Seimo nariai.

Kartu priimtas ir sprendimas atleisti iki šiol pareigas ėjusį komisijos pirmininką. Už Seimo nutarimą „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko atleidimo“ (projektas Nr. XIVP-2259 balsavo 65 Seimo nariai, prieš buvo 12, susilaikė 30 Seimo narių.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymas Nr. I-108

2 straipsnis. Kalbos komisijos sudėtis ir sudarymo tvarka

1. Kalbos komisiją sudaro 17 narių. Kalbos komisijos narius skiria ir atleidžia Seimas Švietimo ir mokslo komiteto teikimu. Siūlymus Seimo Švietimo ir mokslo komitetui teikia universitetai, mokslinių tyrimų įstaigos ir kūrybinės sąjungos.

2. Kalbos komisijos nariai skiriami 5 metams. Jų įgaliojimų laikotarpių skaičius neribojamas. Kalbos komisijos nario įgaliojimų laikas skaičiuojamas nuo paskyrimo į pareigas dienos.

3. Kalbos komisijai vadovauja pirmininkas. Kalbos komisijos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją Švietimo ir mokslo komiteto teikimu iš Kalbos komisijos narių 5 metų laikotarpiui skiria ir atleidžia Seimas.

lrs.lt inf.

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.