Valstybinėje miškų tarnyboje vykdomi buko sėklų tyrimai

Valstybinėje miškų tarnyboje vykdomi buko sėklų tyrimai

Šiuo metu Valstybinėje miškų tarnyboje vykdomi paprastojo buko sėklų kokybės tyrimai, kuriais siekiama nustatyti Lietuvoje augančių buko medžių sėklų sėjamųjų savybių rodiklius bei sukaupti duomenis mokomajai medžiagai, kuri bus naudinga sėklų savininkų mokymams, jei tokius tyrimus ateityje nuspręstų atlikti patys.

 

Bukas – tai medis, pasižymintis sunkia ir kieta, atsparia lenkimui mediena, dažnai naudojama baldams gaminti. Auga daugiausiai Europos lygumose bei kalnuose, pagrindinis jo arealas – Vidurio Europa. Į Lietuvą iš jos buvo atvežtas maždaug prieš 100-150 metų ir kol kas Lietuvoje nėra labai išplitęs. Jo paplitimo šiaurinė riba driekiasi pietų Lietuvoje, bet, šiltėjant klimatui, šių medžių augimo arealas plečiasi į vis didesnę Lietuvos dalį.

 

Buko Lietuvoje ketinama auginti vis daugiau, tiek dėl kokybiškos medienos, tiek ir siekiant didinti biologinę įvairovę.

 

Tačiau norint išauginti kokybiškus medynus, reikia kokybiškų sėklų. O jų kokybę galima nustatyti tik atliekant specialius tyrimus. Sėklų kokybės tyrimai reikalingi tam, kad sodmenų augintojai žinotų, kokią dalį savo turimų medžių sėklų jie gali efektyviai sudaiginti, kad galėtų tinkamai nuspręsti, ar sėklas sėti į turimus žemės plotus, ar į specialius daiginimo konteinerius, kiek sėklų pasėti į ploto vienetą ir t. t. Nuo šių sprendimų priklauso tolesnė sodmenų auginimo eiga bei kaštai.

 

Sėklų savininkai turi teisę nustatyti sėklų kokybę ir patys, tačiau iki šiol Lietuvoje paprastojo buko sėklos dažniausiai buvo renkamos nedideliais kiekiais ir nebuvo sukaupta pakankamai patirties buko sėklų kokybei nustatyti. Būtent dėl to buko sėklų kokybės tyrimai šiuo metu atliekami Valstybinėje miškų tarnyboje, kur vienintelėje Lietuvoje miško sėklų kokybės tyrimo laboratorijoje tiriamas šių sėklų gyvybingumas, bei kiti kokybės rodikliai. Sėklos čia išvalomos identifikuojant priemaišas, atliekas ir kitų rūšių sėklas, skaičiuojamas 1000 sėklų svoris, mirkomos, pjaustomos ir analizuojamas jų gyvybingumas.

 

Kaip sakė tarnybos Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus vedėja Jūratė Laukineitienė, bus ne tik atliktas konkrečių buko sėklų siuntų kokybės tyrimas, bet ir sukurta mokomoji metodinė medžiaga, skirta sėklų savininkams, kad ateityje sėklų kokybę jie galėtų nustatyti patys.

 

Visoms Valstybinėje miškų tarnyboje ištirtoms sėklų siuntoms bus išduotos pažymos apie miško sėklų kokybę, leidžiančios prognozuoti galimą išauginti sodmenų kiekį bei tinkamai organizuoti sodmenų auginimo procesą.

 

Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, kuri įgyvendina valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje.

 

Naujienos iš interneto