Pagrindinis puslapis Lietuva Valstybės Nepriklausomybės stipendija paskirta Marijušui Antonovičiui

Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisija kviečia teikti kandidatus stipendijai gauti

Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisija kviečia teikti kandidatus stipendijai gauti.

Rekomenduoti kandidatus stipendijai gauti turi teisę mokslininkai ir mokslo bei studijų institucijos.

Nepriklausomybės stipendija yra skiriama humanitarinių ir socialinių mokslų jauniesiems mokslininkams už Lietuvos valstybingumo stiprinimui svarbius mokslo tyrimus. Konkurso dokumentų pateikimo pabaigoje, 2012 m. gruodžio 31 dieną, pretendentė ar pretendentas negali būti vyresni nei 33 metai.

Iki š. m. gruodžio 31 d. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisijai reikia pateikti:

1) išsamų numatomo įgyvendinti projekto aprašymą ir jo įgyvendinimo terminą;

2) siūlančiųjų mokslininkų (mažiausiai dviejų) motyvuotą rekomendaciją lietuvių kalba;

3) mokslo ir studijų institucijos (mažiausiai vienos) motyvuotą rekomendaciją lietuvių kalba;

4) kandidato mokslinės ir visuomeninės veiklos aprašymą lietuvių kalba;

5) kandidato gyvenimo aprašymą (CV) su asmens kodu, socialinio draudimo numeriu, banko einamosios sąskaitos numeriu, adresu, elektroninio pašto adresu ir telefonu;

6) kandidato mokslinių darbų sąrašą bei mokslo darbų kopijas skaitmeninėse CD, DVD laikmenose (pdf formatu, 3 egz.);

7) valstybės Nepriklausomybės stipendijos kandidato projekto 2013 m. preliminarią išlaidų sąmatą.

Komisijai dokumentai pristatomi viename aplanke su tituliniu lapu, kuriame turi būti įrašytas kandidato vardas ir pavardė, darbo pavadinimas, rekomenduojantys mokslininkai ir rekomenduojanti institucija. Rekomenduojančiųjų mokslininkų parašai turi būti patvirtinti jų studijų ar mokslo įstaigų atstovų arba juristo.

Lietuvos Respublikos Seimas „Valstybės Nepriklausomybės stipendiją“ įsteigė 2008 m. Ji įteikiama Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, kiekvienų metų Kovo 11-ąją. Valstybės Nepriklausomybės stipendija yra 300 bazinių socialinių išmokų dydžio. Stipendija skiriama už jau pasiektus rezultatus ir numatomo projekto reikšmingumą Lietuvos valstybingumo stiprinimui.

2010 metais pirmąja Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureate tapo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantė Vilma Bukaitė, 2011 metais – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros mokslo darbuotojas dr. Kęstutis Bartkevičius, 2012 metais – Lietuvos istorijos instituto XX amžiaus istorijos skyriaus tyrėjas dr. Artūras Svarauskas.

Valstybės Nepriklausomybės stipendijai reikalingus dokumentus prašome siųsti adresu: Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika, Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisija, el. paštas: nepriklausomybes.stipendija@lrs.lt, tel. (8 5) 239 6318.

Daugiau informacijos apie stipendiją: http://www.lrs.lt

Seimo Ryšių su visuomene skyrius

Tomo Urbelionio (BFL) nuotr.