Pagrindinis puslapis Lietuva Valstybės dienos šventimas ir tautiška vakaronė Panevėžyje

Valstybės dienos šventimas ir tautiška vakaronė Panevėžyje

Valstybės dienos šventimas ir tautiška vakaronė Panevėžyje

Po G.Petkevičaitės-Bitės langais klausomasi VitalijosVasiliauskaitės kalbėjimo, Bronė Slapšienė I-ma kairėje.  Meilės Druktenytės nuotr.

Ona STRIŠKIENĖ, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, Panevėžys, www.voruta.lt

Panevėžyje, Šv. Zitos g. Nr. 18, G. Petkevičaitės-Bitės namuose, liepos 6 d. įvyko Tautinė vakaronė. G. Petkevičaitės-Bitės namo dalis, kiemelis yra prižiūrimi asociacijos „Bitės namai“, Lietuvai pagražinti draugija Panevėžio skyriaus, Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyriaus narių. Sutvarkytoje vejoje, prie žydinčių gėlių ir vyko nuoširdus susiėjimas.

Vakaronę vedė asociacijos „Bitės namai“ pirmininkė Vitalija Vasiliauskaitė. Vedančioji išsamiai kalbėjo apie Lietuvos didįjį kunigaikštį, pirmąjį Lietuvos karalių Mindaugą, jo Lietuvos viziją, siekius ir darbus. V. Vasiliauskaitė tarp pasveikinimų ir kalbėjimo pakviesdavo visus padainuoti pati užvesdama dainas ir ratelius.

Bendras ratelis. Meilės Druktenytės nuotr.

Susirinkusius sveikino LR Seimo narys panevėžietis Bronislovas Matelis, Panevėžio Tarybos narys Rimantas Narkūnas. Eilėraštį „Seno namo stiklai“, susijusį su G. Petkevičaitės-Bitės namu, skaitė poetė, žurnalistė Onutė Jankevičiūtė-Striškienė iš Panevėžio rajono. Dainavo Sveikatingumo centro ,,Vidmavita‘‘ vokalinis ansamblis ,,Pušelė‘‘, operos solistė Regina Juškienė.

Rengiant vakaronę daug prisidėjo asociacijos „Bitės namai“ nariai, Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius (vad. Bronė Slapšienė), Lietuvai pagražinti draugija Panevėžio skyrius, Sveikatingumo centras ,,Vidmavita“. Dalyvavo Sveikatingumo centro ,,Vidmavita“ ansamblio ,,Pušelė“, Tautos skydo, Liekupio bendruomenės, bendruomenės „Už upės“, bendruomenės „Senamiestis“, ,,Veiklių moterų“ grupės bei draugijos „Myliu gyvenimą“ nariai. Tautiškos vakaronės metu buvo nuoširdžiai bendrauta, vaišintasi prie bendro stalo.

Po Tautiškos giesmės giedojimo prie Aleksandro paminklo. Meilės Druktenytės nuotr.

Po vakaronės visi išžygiavo į miesto centrą. Gražia eisena, nešini savo organizacijų vėliavomis, per senvagę nuėjo prie Aleksandro paminklo. 21:00 val. Tautišką giesmę giedojo kartu su viso pasaulio lietuviais.

 

Naujienos iš interneto