Pagrindinis puslapis Sena Voruta Valstybė valstybėje

Valstybė valstybėje

Lietuviškose mokymo įstaigose ugdomam Lietuvos piliečiui Vilniaus rajono savivaldybės administracija pernai skyrė beveik per pusę mažiau lėšų, nei tiems, kurie mokosi tautinių mažumų ir mišriose mokyklose.

Valstybės kontrolės auditoriai neseniai patikrino, kaip panaudojamos moksleivio krepšelio lėšos Vilniaus rajono savivaldybėje. Joje – 5 mokyklos-darželiai, 18 pradinių, 23 pagrindinės ir 26 vidurinės mokyklos, 40 bendrojo lavinimo mokyklų yra tautinių mažumų, 17 – lietuviškų ir 15 – mišrių. Vilniaus rajone mokosi per 12 tūkst. moksleivių. Pagal Vyriausybės patvirtintą moksleivio krepšelio skaičiavimo metodiką, tautinių mažumų ar mišrios mokyklos moksleivio ugdymui valstybė skiria 10 proc. daugiau lėšų. Tačiau faktinės išlaidos, 2002 metais vidutiniškai tekusios vieno moksleivio ugdymui Vilniaus rajono tautinių mažumų ir mišriose mokyklose, buvo 43 proc. didesnės nei lietuviškose. Tai sudarė 933 Lt. Šiemet lietuviškų mokyklų moksleivius planuojama skriausti mažiau: skirtumas – 459 Lt. Auditoriai nustatė, kad kai kurioms mokymo įstaigoms 2002 metais skirta iki 57 proc. lėšų mažiau, nei joms priklauso. Taip savivaldybės administracija padengė lėšų trūkumą kitose mokyklose.

Kai lėšų moksleiviams ugdyti nepakanka, kitos šalies savivaldybės optimizuoja mokyklų tinklą. Tačiau Vilniaus rajono taryba pernai nebuvo patvirtinusi net jų restruktūrizavimo plano. Auditorių išvados skelbia, kokių Vyriausybės nutarimų bei švietimo ir mokslo ministro įsakymų savivaldybės valdininkai nevykdė. Juos pažeidinėjant nepanaudota 52 proc. papildomajam ugdymui skirtų valandų; pedagogams, dirbantiems su specialiųjų poreikių moksleiviais, nemokėti atlyginimų priedai; neatlyginta mokytojams už sąsiuvinių taisymą; moksleivio krepšelio lėšos neskirtos kelti pedagogų kvalifikacijai ir įsigyti vadovėliams.

Atskiros kiekvienos mokyklos išlaidų sąmatos – nepatvirtintos, mokymo įstaigų išlaidų apskaita – nevedama. Turėti patikimą informaciją ir planuoti savo veiklą mokyklos neturėjo jokių galimybių, – viskas priklausė nuo vietos administracijos malonės.

Vyriausybės patvirtintas moksleivio krepšelis Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų finansavimo tvarkai ryškesnės įtakos kol kas nepadarė. Kuo ne autonomija.

„Dialogas“, 2003 05 23