Pagrindinis puslapis Sena Voruta Valdos padalijimas aktualus besikuriantiems jauniesiems ūkininkams

Valdos padalijimas aktualus besikuriantiems jauniesiems ūkininkams

Besikuriantiems jauniesiems ūkininkams, norintiems pasinaudoti Europos Sąjungos parama, valdos padalijimo klausimas yra tikrai labai svarbus. Žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus 2010 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 3D-163 buvo patvirtinti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimai. Juose patvirtintas „valdos padalijimo“ apibrėžimas ir patikslintas su tuo susijęs 25.19 punktas, kuriame nustatytos sąlygos, būtinos įgyvendinti, jei valda padalijama.
 
Įsikūrimu padalytoje valdoje laikomas tas momentas, kai nuosavybės teise iš fizinio asmens (-ų) įsigytos vienos žemės ūkio valdos žemės sklypuose įregistruojama nauja valda. Tokiu atveju pareiškėjas privalo įsigyti (išsinuomoti, kitais teisėtais pagrindais įsigyti) tokio pat dydžio žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) plotą, kurį įgijo nuosavybės teise iš padalytosios valdos. Šis reikalavimas taikomas tik tada, kai valda padalijama daugiau kaip vienam asmeniui ir, šios valdos žemės sklypų pagrindu įkūrus daugiau kaip vieną valdą, paramos kreipiasi tų valdų savininkai.
 
Įsigyjamas (išsinuomojamas, kitais teisėtais pagrindais įsigytas) papildomas plotas, kuriuo reikia padidinti savo valdą, negali būti iš tos pačios valdos, kurios dalyje įsikuriama. Pavyzdžiui, jei 2 sūnūs iš tėvo turėtos 80 ha ŽŪN ploto valdos gavo po 20 ha ŽŪN, tai po 20 ha ŽŪN jie turi įsigyti iš kitos valdos. Ta valda, iš kurios įsigyjamas papildomas plotas, gali būti padalyta – minėtieji sūnūs po 20 ha ŽŪN gali įsigyti, tarkime, iš turinčio 100 ha valdą kaimyno, kuris kiekvienam iš jų išnuomotų po reikalingus 20 ha ŽŪN.
 
Pažymėtina, kad besikuriantiems padalytoje valdoje jauniesiems ūkininkams bendrai skiriama paramos suma negali viršyti 138 112 Lt, net jei jie įsigyja (išsinuomoja, kitais teisėtais pagrindais įsigyja) tokio pat dydžio ŽŪN plotą, kurį gavo iš padalytosios valdos. Jau minėtieji sūnūs, nors ir išplėtę savo valdas tokiu dydžiu, kokį gavo iš savo tėvo padalytosios valdos (20 ha ŽŪN tėvo + 20 ha ŽŪN kaimyno), gali pretenduoti į didžiausią paramą kiekvienam – po 69 056 Lt.
 
Taip pat primename, kad pareiškėjams, pretenduojantiems gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, parengtos paraiškos ir verslo plano formos MS Excel formatu, kurias galima patiems savarankiškai parengti ir užpildyti. Šias formas galima rasti Žemės ūkio ministerijos interneto tinklapyje adresu http://www.zum.lt/lt/zemes-ukio-ministerija/kaimo-pletra/parama-pagal-2007-2013-m–programos-priemones/parama-pagal-2007—2013-metu-kpp-priemones/jaunu-ukininku-isikurimas/aktualu-/
 
Atkreiptinas dėmesys, kad šias paraiškos ir verslo plano formas reikia pildyti nuosekliai, o įvedami besikartojantys duomenys automatiškai atsiras jiems numatytose vietose. Kai kurie skaičiai bus automatiškai sudedami, dauginami, taip pat bus apskaičiuojamas ir pelningumo rodiklis. Skolos rodiklio skaičiavimui reikalingi duomenys pateikiami kiekvieno pareiškėjo finansinėje atskaitomybėje. Šis rodiklis gaunamas ilgalaikes skolas sudėjus su trumpalaikėmis skolomis ir padalijus jų sumą iš viso turto vertės. Tokie duomenys nurodomi kiekvieno pareiškėjo finansinės atskaitomybės balanso lentelėje.
 
BFL nuotr.

Žemės ūkio ministerija/Viešųjų ryšių skyrius
tel. (8-5) 239 1016, faks. (8-5) 239 1212,