Pagrindinis puslapis Kultūra Valdo Aušros poezijos knygos „Chronos ir Kairos” sutiktuvės

Valdo Aušros poezijos knygos „Chronos ir Kairos” sutiktuvės

Valdo Aušros poezijos knygos „Chronos ir Kairos” sutiktuvės

www.voruta.lt

Vasario 22 dieną 18 valandą Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos salėje vyks Valdo Aušros poezijos knygos „Chronos ir Kairos” sutiktuvės.

Dalyvauja:
Autorius, poetas Valdas Aušra,
Literatūrologė dr. Žydronė Kolevinskienė;
Redaktorė, literatūrologė Kristina Bačiulienė;
Poetas leidyklos „Slinktys” vadovas Juozas Žitkauskas.

Valdo Aušros eilėraščių knygoje „Chronos ir Kairos” eilėraščiuose juntamas žmogaus – artimo ir tolimo – artumas, jo šiluma ir kvėpavimas. Šventą būties metą užduodama daug klausimų sau, į jų sūkurį įtraukiamas skaitytojas. Dievo akivaizdoje bandoma įminti būties slėpinius, iš naujo atrasti gyvenimo prasmę chronos ir kairos jungtyje. Patirtys kristalizuojasi dienoje, susikaupime, apmąstyme. Iš pačių sielos gelmių išspinduliuoja meilė.

Valdas Aušra gimė ir augo Klaipėdoje. Mokėsi ir dirbo Vilniuje, vėliau studijavo teologiją Čikagoje. Grįžęs į Lietuvą, kunigavo liuteronų bažnyčioje Vilniuje, dėstė Klaipėdos universitete. Sugrįžęs į Čikagą, tęsė teologijos studijas, tapo seniausios lietuvių liuteronų parapijos klebonu, įsteigė lietuvišką vaikų darželį „Spindulėlis“, psichologinės ir dvasinės pagalbos draugiją. Rašo pamokslus ir eilėraščius. Šiuo metu su šeima gyvena Čikagoje, aktyviai veikia išeivijos kultūrinio ir socialinio gyvenimo srityse, vadovauja JAV lietuvių rašytojų draugijai. Yra išleidęs 5 knygas lietuvių ir anglų kalbomis.